Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Aanzet tot discussie: Een supporters trust bij Feyenoord?

datum: 30 - 03 - 15

Feyenoord supporter en FSV lid Tsjalle van der Burg heeft een uitgebreid rapport opgesteld over de mogelijkheid van een zogenaamd supporters trust bij Feyenoord. Tsjalle, tevens econoom bij de Universiteit Twente, zet in zijn stuk uiteen hoe een dergelijke vereniging invloed op de club kan uitoefenen. Hierdoor zou Feyenoord, zeker in tijden waarbinnen de vercommercialisering van het voetbal een hot-topic is, weer meer van de supporters kunnen worden.

Hieronder vindt u zijn artikel met een link naar het gehele rapport. Het rapport en artikel geven niet de mening weer van het FSV bestuur. We delen het omdat we het stuk interessant vinden en het ons, en u als lezer, aan het denken kan zetten.

De FSV dankt Tsjalle voor zijn werk en nodigen onze leden uit reacties met ons te delen. Dat kan door een mail te sturen naar info@feyenoordnet.nl met als onderwerp supporterstrust Feyenoord.

Een Supporters' Trust voor Feyenoord
De laatste tijd is niet iedereen tevreden over alle bestuurders van Feyenoord. Sommige mensen bekritiseren de mislukte pogingen om een beter stadion te krijgen. Andere mensen, waaronder burgemeester Aboutaleb, vinden de relatie tussen bestuurders en supporters niet optimaal. Dit stuk heeft niet als doel om commentaar op recente gebeurtenissen te geven. Het richt zich op enkele fundamentele vragen die van belang zijn voor de lange termijn.

Wie kiest eigenlijk de bestuurders van Feyenoord, op momenten dat het tijd is voor een wisseling van de wacht? Zou het wat dit betreft ook anders kunnen? En als gekozen bestuurders na enkele jaren toch wat minder goed blijken dan gehoopt, hoe zorgen we er dan voor dat ze tijdig hun functie neerleggen?

Maar voor we ons het hoofd breken over Feyenoord, gaan we even ontspannen naar het Engelse voetbal kijken.

Supporters' trusts

In Engeland is de commercialisering van het voetbal ver voortgeschreden. Veel clubs hebben zakelijke eigenaars die supporters vooral als klanten zien. In Nederland zie je zulke eigenaars voorlopig alleen maar bij Vitesse en Den Haag.

In reactie op de sterke commercialisering zijn in Engeland supporters' trusts ontstaan. Een supporters' trust is een vereniging. Net als bij elke andere vereniging zijn de leden de baas, waarbij ieder lid op de ledenvergadering één stem heeft (one man, one vote). Elke trust is verbonden met een bepaalde profclub. De fans van die club kunnen lid worden van de trust, door aan de trust geld over te maken. De trust gebruikt dit geld vervolgens om aandelen van de profclub te kopen. De profclub kan het geld dan aan het stadion besteden, of aan spelers. Maar het belangrijkste is dit: de trust krijgt met de gekochte aandelen stemmen op de aandeelhoudersvergadering van de profclub - en dus invloed op het bestuur.

Engeland telt nu ongeveer honderd supporters' trusts, die samen zo'n 300.000 leden hebben. Ze hebben vooral zeggenschap bij clubs uit lagere divisies. Zo heeft bij Portsmouth een trust nu de meerderheid van de aandelen, en dus de meeste macht. In de Premier League is de invloed van de trusts kleiner. Premier League clubs zijn erg veel waard, waardoor het voor de fans te duur is om een groot deel van de aandelen te kopen. Alleen bij Swansea City heeft een trust flinke invloed; de fans hebben daar 17% van de aandelen, en dus ook 17% van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering.

Feyenoord heeft, als enige club in ons land, al iets wat een beetje op een supporters' trust lijkt: de vereniging Supporters steunen Feyenoord. Deze vereniging heeft in 2011 bijna een miljoen euro voor de profclub opgehaald dankzij vele kleine bijdragen van vele fans. Helaas heeft men nog geen echte invloed op het clubbeleid. Die invloed zou er wel moeten komen, terwijl men ook meer geld zou kunnen ophalen. Zo zou de vereniging de basis kunnen worden van een echte supporters' trust voor Feyenoord.

Naar een beter bestuur bij Feyenoord

Wat kan een supporters' trust prcies veranderen bij Feyenoord? Om dat uit te leggen eerst iets over de huidige situatie. Feyenoord heeft nu twee aandeelhouders: de Stichting Continuïteit Feyenoord, die 50,1% van de aandelen bezit, en de Vrienden van Feyenoord BV, die 49,9% van de aandelen heeft. De aandeelhouders kiezen en controleren de Raad van Commissarissen (waarvan tot voor kort Van Well voorzitter was, en nu Hoetmer.) Deze Raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, en benoemt en controleert de directieleden (Gudde, Van Geel en Koevermans). De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Stel nu dat Feyenoord een Supporters' Trust krijgt die binnen een jaar (zeg) 7 miljoen euro bij de fans ophaalt. Een dergelijk bedrag lijkt goed haalbaar. Hiermee kan men ongeveer 10% van de aandelen krijgen. De stemverhoudingen op de aandeelhoudersvergadering worden dan als volgt: Stichting Continuïteit Feyenoord 45,1% van de stemmen, Vrienden van Feyenoord 44,9%, en de Supporters' Trust 10%. (Hiervoor moeten overigens wel de statuten veranderen.) De Trust kan dus al redelijk vaak een beslissende stem hebben. De Trust mag ook een commissaris voordragen. Als de aandeelhoudersvergadering dan verder ook nog openbaar wordt, zullen de Commissarissen al veel beter gecontroleerd worden dan nu het geval is.

De aandeelhoudersvergadering wordt in principe eens per jaar gehouden, en gaat alleen over de hoofdlijnen van het beleid en de (her)benoeming van Commissarissen. Voor de rest krijgen de Commissarissen en de directie alle vrijheid hun werk te doen. De aandeelhouders beslissen dus nooit over de trainer, en zelfs niet over de technisch directeur. Maar als de prestaties op het veld jarenlang slecht zijn, moeten ze wel Commissarissen gaan wisselen.

Op de aandeelhoudersvergadering wordt op fatsoenlijke wijze kritiek gegeven. Men probeert falende Commissarissen met opgeheven hoofd te laten vertrekken (waarvoor geheim overleg vóór de vergadering nodig kan zijn), zodat ze na hun vertrek gewoon in De Kuip van voetbal kunnen blijven genieten. Feyenoord wordt zo een vriendelijke club, en mensen met capaciteiten willen er graag bestuurder worden.

Door de fans zeggenschap te geven, betoont de club hen respect. Dat is op zich al mooi, maar het kan volgens moderne inzichten ook het supportersgeweld doen verminderen (hoewel voor de kleine groep echte relschoppers hard beleid nodig blijft).

Op lange duur kan de Trust, dankzij de bijdrages van leden, de grootste aandeelhouder worden, met wie weet 40% van de stemmen. Feyenoord is dan weer echt van de fans.

Hoeveel kost het?

Een supporter kan lid van de Trust worden door 500 euro ineens te betalen. Daarvoor krijgt hij een stem op de ledenvergadering, en één aandeel in de Trust met (een beperkte) rente. Hij mag als hij wil extra aandelen bijkopen. Hierop krijgt hij ook weer rente, maar geen extra stemrechten. Mensen die moeite hebben met het idee van one man, one vote wordt geadviseerd supporter van Ajax te worden.

Er is ook een alternatief: elk jaar 50 euro contributie betalen. Iemand die zijn eerste 50 euro contributie betaalt krijgt meteen stemrecht, maar nog geen aandeel in de Trust. Wanneer hij tien jaar lang contributie heeft betaald, en dus 500 euro heeft ingebracht, wordt hij voor het leven lid zonder verder nog contributie te betalen. Hij krijgt dan ook een aandeel met rente.

De Trust gebruikt haar geld om aandelen in de profclub te kopen, die het geld dan bijvoorbeeld in het stadion kan investeren. De profclub betaalt de Trust dividend op de aandelen. Dit stelt de Trust in staat haar leden rente te betalen en haar kosten te dekken.

Een ideaal

Juist nu Feyenoord het moeilijk heeft, moeten we over onze grenzen heenkijken. Dit stuk gaat niet alleen om Feyenoord, maar ook om een groter ideaal. Het ideaal dat het voetbal van de mensen is. En als er één club in ons land is die dat ideaal met kracht kan uitdragen, dan is dat Feyenoord. Sterk in Rotterdam, sterk in Nederland. Laat de duizend lampen van het Feyenoord stadion ook voor Den Haag en Arnhem bakens in de verte zijn.

Tsjalle van der Burg is supporter van Feyenoord en econoom bij de Universiteit Twente. Dit stuk is gebaseerd op een langer rapport.

Bron en/of auteur: Feyenoordnet (door Tsjalle van der Burg)

Bekijk ook:


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

72 ms