Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Ingezonden: Sterfhuisconstructie

datum: 27 - 04 - 13

Het moet een wrang moment geweest zijn voor de achterkleinzoon van M.H. van Hertzfeld, om woensdagavond langs de plaquette voor de oprichters van de Kuip – met daarop de naam van zijn overgrootvader – te moeten lopen richting Van Zandvlietzaal, om daar te vernemen dat zijn aandelen door toedoen van de eigen Raad van Commissarissen en stadion directeur Jan van Merwijk de facto waardeloos geworden zijn. En, sterker nog, dat hij slachtoffer is geworden van een zakelijke constructie die wel erg veel lijkt op een sterfhuisconstructie, terwijl stadion directeur Jan van Merwijk zalvend verhalen hield over de Feyenoord-familie. Welnu, die is na woensdag definitief uiteen gevallen, zo bleek op de massaal bezochte vergadering.

Op basis van de huidige ontwikkeling zou het scenario niet denkbeeldig zijn, dat veel kosten voor de nieuwe evenementenhal bij NV Stadion Feijenoord geparkeerd worden. Ook is er geen enkel draaiboek, wat er gaat gebeuren, op het moment dat de evenementenhal operationeel is, want dan heeft de Kuip geen huurder meer, dus geen inkomsten, maar wel doorlopende kosten. Ook staat er nog een lening (1994) van 8 miljoen van de gemeente in de boeken, waar niemand het verder over heeft. Inmiddels zijn er uitstaande vorderingen van het stadion op de profclub van € 4 miljoen, waarvan € 1.2 miljoen voorbereidingskosten voor de nieuwe evenementenhal. Het is maar de vraag of de lening uit 2011 van € 750.000 (nota bene t.b.v. planvorming voor de nieuwe evenementenhal) dan al afgelost zal zijn. Zonder inkomsten zal de NV Stadion Feijenoord snel failliet zijn. Een klassiek sterfhuis dus.

Het kwam er op neer, dat de aandeelhouders gepasseerd zijn na een discreet een-tweetje met de grootste aandeelhouder van NV Stadion Feijenoord, Sportclub Feyenoord die prachtige faciliteiten krijgt in het geplande, nieuwe complex. Mandaat, besluitvorming op een formele vergadering, communicatie: alles bleek zo buitenspel te zijn gezet. Het is niet niks, dat een Raad van Commissarissen van een NV zich zo gericht keert tegen de belangen van bijna de helft van hun eigen aandeelhouders.

Wat als gevolg van de inmiddels ontwikkelde tunnelvisie van de initiatiefnemers voor het nieuwe stadion vooral opviel, was het volslagen gebrek aan respect voor de Kuip en bijna de helft van de aandeelhouders en indirect ook voor de Rotterdamse belastingbetaler. Want er werd haast achteloos gemeld, dat het gemeentebestuur in mei ‘de hei opging’, zodat na de zomer het project opgestart gaat worden. Alsof het al een gelopen koers is.

De gesignaleerde mogelijke problemen met de EU-waakhonden in Brussel was ter kennis genomen en leek ook niet ter zake doende. Het is niet denkbeeldig, dat ook de renteloze lening van € 8 miljoen (waarover dus nu op basis van 4% inmiddels een groot bedrag aan rente betaald zou hebben moeten worden) ook in het vizier genomen gaat worden. Dat de gemeente door commerciële bedrijven om een soort gemeentegarantie van € 165 miljoen gevraagd wordt om een private evenementenhal te kunnen realiseren, is al merkwaardig, maar dat de gemeente Rotterdam deze private partij al in 2011 een lening verstrekt over € 750.000 voor planvorming ten behoeve van dit commercieel initiatief is op zijn minst dubieus. U en ik krijgen zo’n lening niet. Dat verklaart misschien het zelfvertrouwen over uitkomst van de sessie ‘op de hei’ van het gemeentebestuur, daar de gemeente Rotterdam kennelijk al partij is, maar dit alleen zijn eigen burgers nog niet heeft meegedeeld.

Maar niet alleen de arrogantie van deze sektariërs, zakelijke constructies en een-tweetjes wekken verbazing, ook de financiële onderbouwing is op zijn minst wankel te noemen. Het is nu zo, dat het ‘ eigen vermogen’ van de initiatiefnemers bestaat uit toezeggingen van de betrokken bouwfirma’s mits de gemeente een garantie afgeeft. Dus al te veel vertrouwen is er niet, begrijpelijk wanneer het bidboek, behorende bij de presentatie van stadion directeur Jan van Merwijk eens goed bekeken wordt. Overal cijfers en beweringen zonder onderbouwing of toelichting. Ook worden er geen cijfers van de Echte Kuip naast geplaatst, zodat men de bejubelde vooruitgang zelf cijfermatig kan vaststellen. Waar dit eenmalig wel gebeurt, bijvoorbeeld de toename van evenementen Echte Kuip t.o.v. consumptietempel blijkt het te gaan om zegge en schrijve 4 evenementen netto (van 28 naar 32) en dan nog gebaseerd op toezeggingen van MOJO. U weet wel, die concertorganisator die dat in 1994 bij de renovatie ook toezegde en sindsdien alles in Amsterdam heeft geconcentreerd.

Wat ernstig zorgen baart, is de exploitatie. Na het HCS-debacle rond 1989 is bewust de exploitatie van de BVO, de amateurs en het stadion uiteen getrokken. Dat bleek een nuttige zet, want als men de exploitatie van de BVO de afgelopen 10 jaar bekijkt is dat een structurele puinhoop gebleken. In de opzet van de nieuwe consumptietempel worden de exploitatie van consumptietempel en BVO weer in elkaar geschoven, en daarmee een groot risico voor een sluitende exploitatie gecreëerd. Dus het risico, dat er een beroep gedaan moet worden op de gevraagde gemeentegarantie neemt zo aanzienlijk toe.

Wat ook niet echt vertrouwen wekte, was het ontbreken van cijfers over afschrijvingen in de schaarse staatjes met betrekking tot de exploitatie. Want je lost niet alleen je lening af, betaalt daar rente over maar op de investering in gebouwen, inventaris en apparatuur moet ook een jaarlijkse afschrijving plaats vinden. Heel kort door de bocht: investering € 300, afschrijvingsduur 50 jaar, dan is de jaarlijkse afschrijving € 6 miljoen.

Bevreemdend is ook de opmerking, dat de horecaprijzen voor de gewone bezoekers (dus niet business seat- en unit-bezoekers) hetzelfde blijven, want in zo’n mooie consumptietempel gaat men vanzelf meer consumeren en dat heft e.e.a. op. Dus in plaats van een biertje ga ik er nu 5 in de pauze kopen en zien we de harde kern plotseling met sushibakjes van € 8 rondlopen.

Aangezien de presentatie een aaneenschakeling was van dit soort niet gestaafde statements – Duitstaligen hebben daar een mooie uitdrukking voor: hineininterpretieren – werd de stemming er niet beter op. Men voelde zich als een stel goedgelovige halve garen behandeld. Wat ook verkeerd viel, is dat de sektariërs zichzelf van hetzelfde niveau zien als grote Rotterdammers als Van Beuningen, Van de Mandele, De Monchy of Feijnoord-voorzitter Van Zandvliet. Die mensen hadden een visie over de sociaal-maatschappelijke betekenis van zo’n voetbaltempel voor de Rotterdamse arbeidersmassa’s terwijl dit gewoon een groot zakelijk project op de pof is om een consumptietempel neer te zetten met het zwaartepunt voor meer vermogenden. Weer een stap verder weg van de echte voetballiefhebbers, richting evenementenhoppers en genodigden als bij de KNVB. Diametraal anders als in 1937.

Indien de gemeenteraad op deze basis een positief besluit neemt om verder te gaan met deze evenementenhal, zijn ze geen knip voor hun neus waard!

Dit is mijn mening over de propaganda-uitzending van woensdagavond in de Van Zandvlietzaal, afgesloten met een bombastisch stukje muziek als begeleiding van een filmpje over bengaals vuur.

Een aandeelhouder

Bron en/of auteur: Lunaticnews (door Een aandeelhouder)

Bekijk ook:


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

115 ms