Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Verslag informatiebijeenkomst Het Nieuwe Stadion 16-4-2013

datum: 25 - 04 - 13

Ons teamlid Paul Groenendijk is ook aandeelhouder van De Kuip en heeft op zijn wijze een verslag geschreven van de aandeelhouders. Later zullen we mogelijk verslagen van andere aandeelhouders publiceren.

De informatiebijeenkomst voor aandeelhouders was bijzonder druk bezocht, veel drukker dan de normale jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Stadiondirecteur Jan van Merwijk hield een presentatie over de plannen voor het nieuwe stadion, identiek aan de presentatie in de gemeenteraad. Van Merwijk heeft al vaker stadionplannen gepresenteerd en lijkt daarin een beetje op Mark Rutte, die elk half jaar met veel enthousiasme een nieuw akkoord presenteert. Op optimistische toon wordt het nieuwste plan altijd als optimaal aangeprezen. Het huidige stadionplan lijkt een definitief ontwerp, al mag het niet zo genoemd worden.

Een opmerkelijke nieuwe invalshoek is de stelling dat een dak nodig is voor voetbal. Bij Bayern München, Real Madrid, Manchester United en Barcelona wordt kennelijk een andere sport beoefend! In de berekeningen wordt uitgegaan van twee evenementen per jaar waarvoor een dure oplossing met een schuifdak nodig is. Het dak is eigenlijk het grote verschil tussen nieuwbouw en renovatie. En dat voor twee evenementen per jaar. Daarom is waarschijnlijk bedacht om het dak ook voor voetbal nodig te hebben.

Er wordt verder veel gepraat over de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid, het Stadionpark, de Sportcampus, werkgelegenheid en scholing. Uiteraard zijn deze zaken ook bij renovatie van het stadion aan de orde.
Renovatieplannen werden niet genoemd. Al vanaf 2007 is de directie van mening dat nieuwbouw de enige optie is. Deze opvatting is gebaseerd op een tweetal studies naar renovatie die tussen 2004 en 2007 zijn verricht. Het heeft er alle schijn van dat deze studies toen alleen gemaakt zijn als alibi voor nieuwbouw.

Het aantal wedstrijden en evenementen wordt realistisch begroot. Wel worden een viertal gratis evenementen meegerekend: de vriendschappelijke openingswedstrijd, de eerste bekerwedstrijd, de eerste Europacupwedstrijd voor seizoenkaarthouders en de voor iedereen toegankelijke open dag. Of moet daar in de toekomst voor betaald gaan worden? Uiterst optimistisch zijn de verwachtingen voor het aantal toeschouwers in een tijd waarin televisie en internet oprukken. De enige reden nog om op onmogelijke tijdstippen naar een stadion te gaan om voetbal te kijken is de sfeer.

Opmerkelijk is ook de mythe dat Feyenoord er zo op vooruit zou gaan in het nieuwe stadion. Feyenoord hoeft geen huur meer te bepalen en krijgt geld toe, maar mist daarvoor in ruil wel alle inkomsten uit de horeca en in het business-segment. In het afbetalingsschema, dus waar de inkomsten naar toegaan, staat de gemeente bovenaan, daarna komen de baken en financiers. Feyenoord staat op plaats 11? Zo kom je toch in het rechterrijtje terecht.

Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. De vragen van de aandeelhouders zijn te herleiden naar een drietal thema's:

  • wat gebeurt er met mijn zitplaatsrecht in het nieuwe stadion en daaraan gekoppeld, wat gebeurt er met mijn waardeloze aandeel? Is de constructie met een nieuwe rechtsvorm (bv) naast de bestaande nv juridisch en moreel correct?
  • waarom wordt renovatie niet serieus overwogen en toegelicht?
  • hoe realistisch is het financieringsverhaal en daaraan gekoppeld, hoe zit het met de gemeentegarantie van 165 miljoen euro?

De gemoederen liepen af en toe hoog op. Het leek erop alsof de meeste aandeelhouders zich nu pas realiseren dat zij jarenlang de directie hebben gefaciliteerd om hun eigen ondergang te organiseren. Ook bleek niet iedereen op de hoogte van het meerderheidsbelang van 53% van de sportclub Feyenoord, wat overigens al sinds 1935 het geval is. Er valt dus bij gewone meerderheidsbesluiten niets te beslissen voor de overige aandeelhouders.

a. De meeste mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun aandeel. Als het nieuwe stadion er is, is hun aandeel in het oude stadion waardeloos. De directie heeft toegezegd de aandeelhouders te willen compenseren. Dit zou via een verrekening met seizoenkaarten gaan. Daarmee raken de aandeelhouders hun vaste zitplaatsrecht kwijt en tevens de band met Feyenoord en het stadion.
Met 2000 aandelen V met een waarde van 7000 euro en 364 aandelen O met een waarde van ca. 3100 euro betekent compensatie overigens een extra kostenpost van 15 miljoen euro. Of een vergelijkbare inkomstenderving de eerste jaren.

Diverse sprekers opteerden voor de mogelijkheid mee te gaan naar het nieuwe stadion en benadrukten hun commitment met Feyenoord.
De constructie met een nieuwe NV werd door enkele sprekers weinig elegant, moreel verwerpelijk of juridisch onhoudbaar genoemd. Waarom was er niet een holding gecreëerd met daarin de oude nv en de nieuwe bv. De huidige opzet werd sterfhuisconstructie genoemd. Het stadion heeft 1 miljoen euro besteed aan de ontwikkeling van nieuwbouw, wat in feite de liquidatie van de nv betekent.
Directie en commissarissen zijn er om de belangen van de aandeelhouders te behartigen. Een nieuwe rechtsvorm voor de nieuwbouw is niet in het belang van de aandeelhouders. Het is de vraag of dergelijke majeure beslissingen, die in feite de liquidatie van de nv betreffen, niet met tweederde meerderheid moeten worden genomen.

b. Tussen 2004 en 2007 heeft men renovatie bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat renovatie niet kan. Punt. Reddekuip is geen reëel alternatief. Punt. Als nieuwbouw niet doorgaat is er geen plan B.

c. Vragenstellers verbazen zich erover dat banken kennelijk zo weinig vertrouwen hebben in het project dat ze er nauwelijks in willen investeren. De gemeentelijke steun wordt als extreem hoog gezien. Van Merwijk noemt het alleen een garantstelling. Velen betwijfelen de bereidheid bij de gemeente om garant te staan. Welingelichte kringen weten te melden dat de beslissing zeker niet voor de zomer wordt genomen en dat de kwestie misschien wel naar het volgende college wordt doorgeschoven. Als de gemeente niet besluit voor de zomer loopt het project vertraging op. Opmerkelijk is dat niemand het heeft over de langlopende schuld aan de gemeente van 8,5 miljoen voor de renovatie. Met 4,5 miljoen langlopende schuld bij de bank bedragen de langlopende schulden in totaal 14 miljoen. Of worden die afgewenteld op het oude stadion in een sterfhuisconstructie.

PG

Bekijk ook:


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

55 ms