Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Nieuw stadion niet noodzakelijk voor sportcampus

datum: 24 - 06 - 13

De Kansen voor het stadionpark met De Kuip 3.0

Volgens burgemeester Aboutaleb is een 'Een nieuw stadion (...) onmisbaar voor Rotterdam.' Wie de gemeentelijke website van het Stadionpark leest ziet al snel dat het met die onmisbaarheid wel meevalt. Er staat letterlijk “…de oplevering van de Sportcampus hangt niet van de komst van een nieuw stadion af en kan zelfstandig worden ontwikkeld”. Pardon? De vraag die iedere weldenkende Rotterdammer vervolgens stelt is: “Waarom kan het Stadionpark dan niet gerealiseerd worden met een gerenoveerde Kuip?”. Als we ons slechts een beetje verdiepen in de stukken is de conclusie snel getrokken: het Stadionpark is zelfs beter, goedkoper en sneller af met het bestaande stadion. Voor modernisatie van de Kuip is fors minder dan 195 miljoen euro overheidssteun nodig. Het overgebleven geld kan meteen ingezet worden voor de rest van het gebied.

De oorsprong van het Stadionpark

Als we afgaan op de woorden van voormalig procesmanager Stadionpark Jan Geuskens tijdens het Kuipdebat in Arminius afgelopen week, ligt de oorsprong voor het plan al in 1992. Met de herbestemming van het terrein van de voormalige scheepswerf Piet Smit werd voor het eerst gericht nagedacht over het verbinden van de huidige Veranda, de Stadiondriehoek en Varkenoord. Een belangrijk gegeven, straks meer hierover.

Wat wil de gemeente bereiken met het stadionpark?

In het huidige masterplan zijn de ambities van de Sportcampus1 gericht op het creëren van een sportcultuur en kwaliteitssprong op Zuid, een gebied dat onderdeel moet worden van de stad, een boegbeeld is voor Rotterdam Sportstad en duurzaam is.
De vertaling van deze ambities moet leiden tot een hogere sportparticipatie, talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen, de economische versterking en een fysieke kwaliteitsverbetering. Het gebied moet een onderdeel van de stad worden met liefst een permanent treinstation, goede OV-verbindingen, een aantrekkelijk woonmilieu en dat in een groene en waterrijke omgeving. Dit past allemaal in de doelstelling om Rotterdam op “Olympisch” niveau te brengen met een beter imago en meer evenementen tot gevolg .

In simpele woorden: meer sport, meer werk, een betere bereikbaarheid en meer groen en kwaliteit.

Laten we daar eens op doorgaan.

Meer sport

Het veranderende sport- en vrijetijdsgedrag wordt in het masterplan aangehaald . Het Zuiderpark, het Kralingse bos en het ‘Rondje bruggen’ zijn mooie Rotterdamse plekken voor nieuwe en ongeorganiseerde sporten. Hier wordt sport gestimuleerd door gerichte voorzieningen in de openbare ruimte. Van een geschilderde routetegel, fitnesstoestellen, simpele betonnen blokken voor bijvoorbeeld skaters en freerunners tot speelpleintjes en sportcourts. Deze mogelijkheden liggen er ook in de Stadiondriehoek, Varkenoord en het Park de Twee Heuvels.

Door modernisatie van De Kuip blijft al deze ruimte beschikbaar en zelfs nog een beetje meer. De uitbreiding van het stadion valt namelijk binnen het bestaande hekwerk. Dit hek wordt naar binnen verplaatst, met meer ruimte rond het stadion tot gevolg.

Het obesitas-probleem en de lage participatie van Rotterdammers is niet op te lossen met gebouwen en kunstgrasvelden. Het gaat eerder om lage contributies, uitbreiding van de gymnastieklessen op scholen, combinatie van sport met naschoolse opvang en laagdrempeligheid van sport. Ons plan, met meer ruimte voor sport en betere en openbare voorzieningen die inspelen op de veranderende vraag, draagt meer bij aan het stimuleren van de breedtesport

Meer werk

Met de betrokken bouwer van De Kuip 3.0 zijn afspraken gemaakt dat 10% van de bouw voorziet in ‘local return’. Het gaat hier om werk dat aan mensen en bedrijven in Zuid gegund moet worden. Daarnaast zetten we in op ‘social return’. Dit biedt mensen met een rugzak de kans om te reïntegreren.

Door de uitbreiding van capaciteit en voorzieningen in de gerenoveerde Kuip groeit het aantal banen in het stadion structureel met minimaal 60 fte. Zeker met onze behoudende uitgangspunten voor de doordeweekse exploitatie zit hier een opwaarts banenpotentieel.

Betere bereikbaarheid

Een permanent stedenbaanstation is een grote wens in het masterplan. Het station ligt er al, nu nog voldoende in- en uitstappers om het voor de NS aantrekkelijk genoeg te maken om ook buiten wedstrijden en evenementen hier te stoppen. Dit is een kip-ei-situatie. Een betere OV-verbinding vergroot de aantrekkelijkheid als vestigingsplek voor een onderwijsinstelling of bedrijf en juist deze reizende studenten en werknemers heb je nodig om dezelfde OV-verbinding rendabel te maken.
De Veranda met onder andere de Pathé-bioscoop trekt deze bezoekers inmiddels wel. Juist de Stadiondriehoek is de verbindende schakel met het treinstation. Modernisatie van De Kuip en directe omgeving is daardoor het vliegwiel voor betere verbindingen en grotere bereikbaarheid in het gebeid.

Meer groen en kwaliteit

Op dit moment is de openbare ruimte in het gebied steenachtig en eentonig. Op het voorplein staat Coen Moulijn er maar eenzaam bij en de parkeerplaatsen rond het stadion ogen doordeweeks desolaat. De sportterreinen op Varkenoord zijn slecht toegankelijk. De inrichting van de openbare ruimte met logische looplijnen, meer groen en water, mooi straatmeubilair, passende verlichting en aantrekkelijke verharding is hier de oplossing.

De herinrichting van de Boompjes aan de voet van de Erasmusbrug is een mooi voorbeeld hoe het ook kan. Er zijn genoeg Rotterdamse ontwerpers die hier met creativiteit een mooie invulling aan willen geven. Met Adriaan Geuze, een landschapsarchitect met internationale allure, in ons team denken we ook wel een belangrijk steentje bij te kunnen dragen. Met het weghalen van het hek en het activeren van de begane grond rond de Kuip met het museum, horeca, werkplekken en (fan)shops krijgt de Stadiondriehoek meer leven in de brouwerij.

Het nieuwe stadion en de sportcampus

Kijken we naar de plannen van het nieuwe stadion voor het Stadionpark dan concluderen we dat het plan juist averechts werkt op de gemeentelijke ambities en doelen:

  • 1/3e deel van de sportvoorzieningen op Varkenoord moet weg. De kunstgrasoplossing dient enkel ter compensatie van het verlies aan breedtesportfaciliteiten.
  • Een programma met winkels, zorg en zelfs een casino draagt op geen enkele wijze bij aan bijvoorbeeld de hogere sportparticipatie, talentontwikkeling en doorlopende leerlijnen.
  • Met verenigingssporten als cricket, atletiek en korfbal wordt niet bepaald ingezet op de sportbehoefte van de bewoners van Zuid.
  • De Stadiondriehoek blijft voorlopig buiten beschouwing, terwijl het daar allemaal begonnen is. De noodzakelijke verbinding met de succesvolle publiekstrekker de Veranda blijft ondermaats. Sloop van de Kuip en stedelijke verdichting is het ‘lonkende’ perspectief voor dit gebied.
  • Een plan waar de gemiddelde bewoner van Zuid en Feyenoordsupporter niet om heeft gevraagd en totaal niet bij betrokken is. Sterker nog, de bestaande verenigingen moeten fuseren en wijken voor de nieuwe accommodaties van de profs en amateurs van Feyenoord!

Wat kan je doen met 195 miljoen?

Voor de gemeente lijkt het echter belangrijk dat er toch geïnvesteerd wordt in stenen. Daarom hier nog enkele suggesties wat je met 195 miljoen ook kan doen in het Stadionpark: herbestemming van de al jarenlang leegstaande Grand Stand, nieuwe schoolgebouwen, het verplaatsen van de bedrijven in de Stadiondriehoek of het realiseren van een fantastische Coen Moulijnboulevard. In het masterplan is met onder andere het treinstation, een huis voor de sport en betere accommodaties ook een mooi wensenlijstje te vinden.

Met deze suggesties hoeft niet gewacht te worden tot 2030. Dit kan nu, volgend jaar, in 2015 of 2016 al gerealiseerd worden. En dat met een icoon van slechts 76 jaar oud als boegbeeld, waarvoor slechts een klein beetje steun al genoeg is.

Gemeenteraad is aan zet

Het gaat hier niet meer om WK’s, Olympische Spelen, Europese voetbalfinales of grote concerten: incidentele evenementen eens in de zoveel jaar. Het gaat hier om het dagelijks gebruik van het Stadionpark door de bewoners van Zuid, de regelmatige bezoekers van het gebied en de supporters van Feyenoord. De maatschappelijke effecten voor hen worden de laatste tijd als belangrijkste argumenten opgevoerd om een politiek verantwoord besluit te kunnen nemen voor een nieuw stadion. Iedereen kan logisch nadenken en Rotterdammers zijn niet gek, zeker niet nu er op heel veel andere zaken bezuinigd moet worden.

De gemeenteraad is nu aan zet om een juist besluit te nemen.

1): De sportcampus vormt samen met Park de Twee Heuvels en het stadion het totale Stadionpark. De ambities staan op blz. 9
2): Dit is een korte samenvatting van bladzijde 10 t/m 13 van het masterplan d.d. december 2012.
3): Zie blz. 15
4): Zie blz. 12 van het masterplan

Bekijk ook:


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

75 ms