Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Verslag Buitengewone Aandeelhoudersvergadering

datum: 08 - 07 - 14

Maandag 7 juli was de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord. Het belangrijkste agendapunt -de verbouwing van De Kuip- was dan ook een reden waarom deze vergadering veel publiek trok. Maar de kuipdirectie en de VASF lijken het nog niet met elkaar eens te zijn geworden. Een aandeelhouder deed verslag:

Wijziging statuten

Hoewel de vergadering meerdere agendapunten had, was de hoofdzaak het voorstel van de directie en raad van commissarissen het zitplaatsrecht van aandeelhouders aan te passen. Dit zou kunnen worden ingewisseld voor een korting en een voorkeursrecht op een seizoenkaart ter waarde van het aandeel, ongeveer 6500 euro. Of zoals een aandeelhouder het kort door de bocht formuleerde: “Lever je rechten in en je krijgt een waardebon.”

Hiervoor moeten de statuten echter worden aangepast en daarvoor is een tweederde meerderheid nodig. De gewone meerderheid die de Sportclub Feyenoord met 53% van de aandelen heeft is daarvoor niet voldoende. De stadiondirectie en RvC stellen dat de huidige aandeelhouders niet zouden willen investeren. Maar dit werd door de VASF weersproken, er zou vermoedelijk 5 miljoen euro bijgedragen kunnen worden aan de verbouwing van 200 miljoen.

Geen winst

Die aantasting van het zitplaatsrecht is een open zenuw bij de aandeelhouders. Deze hebben het aandeel in het stadion niet vanwege het rendement (er is geen dividend) maar vooral vanwege dat zitplaatsrecht. Er worden nauwelijks eisen gesteld aan directie en rvc wat betreft exploitatie. Alles wat goed is voor Feyenoord is goed voor de aandeelhouders, de huur voor de BVO Feyenoord wordt laag gehouden, zolang het zitplaatsrecht maar wordt behouden.

Uiteindelijk is er twee uur gepraat over het voorstel. Eerst was er gedacht dat er een stemming zou kunnen volgen, maar aangezien dit niet officieel was geagendeerd was dit niet mogelijk. Ook tot een meningspeiling kwam het niet, slechts wat onvriendelijkheden over en weer.

Belangstelling

De leden van de VASF zijn niet tegen vernieuwing en zouden mogelijk best willen participeren. Echter de financiële onderbouwing is nog niet volledig uit de doeken gedaan. Wel is er vertrouwen bij de directie en RVC dat er nieuwe aandeelhouders worden gevonden en dat de gemeente mee wil doen voor 35 miljoen. De extra investering van 44 miljoen voor een dak blijkt een eis van de BVO Feyenoord. Niet zozeer voor concerten, maar voor meer comfort nu en in de toekomst. Dit ontlokte het volgende cynische commentaar: "Wanneer je geen geld hebt, kun je geen eisen stellen".

Geen nieuwbouw meer

De hele omslachtige route die directie en rvc hebben gevolgd via nieuwbouw in de Maas, HNS en nu de vernieuwbouw is wel kritisch bejegend, met name door de VASF, maar in principe geaccepteerd. Zelfs het verlies van 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van HNS is geaccepteerd.

De merkwaardige wending om af te zien van nieuwbouw, nog tot voor kort volgens Carlo de Swart en Jan van Merwijk de enige optie, werd door de nieuwe voorzitter René van Ierschot laconiek verwoord. De renovatieplannen die er tot dan toe waren bekeken waren niet goed. De druk van de verkenners had geleid tot creatieve oplossingen en tot goede renovatieplannen. "We zijn unaniem van mening dat dit plan zeker niet onderdoet voor nieuwbouw. En het vereist een aanzienlijk lagere investering".

Aanstelling Wim van Sluis

Na de schorsing werden ook nog even enkele formaliteiten geregeld. Hans Vervat treedt tijdelijk uit de RVC om als projectmanager de handen vrij te hebben en Wim van Sluis werd benoemd als vervanger.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bekijk ook:


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

84 ms