Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Reactie op nieuwbouwplan Stadion Feijenoord van VolkerWessels

datum: 06 - 09 - 12

Vandaag zijn de plannen van de Kuip bekend gemaakt in de media. Bij deze een reactie van onze kant.

  • Het besluitvormingstraject gaat nu pas beginnen, wij roepen iedereen op om juist nu onze petitie te ondertekenen!
  • Er is geen ontwerp volgens de heer Van Merwijk, waar is dan de calculatie van 300 miljoen op gebaseerd?
  • Het plan gaat volledig voorbij aan wensen van de supporters.
  • Het plan betekent op termijn sloop van een gemeentelijk monument.
  • Blokkeert de ontwikkeling van amateursport in Rotterdam Zuid (op Varkenoord).
  • Ons onafhankelijke plan kost 117 miljoen en is een stuk realistischer in deze tijden van bezuinigingen.
  • Wij vinden het opmerkelijk te lezen dat er een beslissing genomen zou zijn en vragen ons af of alle aandeelhouders hierin gekend zijn?
    Welke bevoegdheden statutair aan de directie en Raad van Commissarissen is toegekend is niet bekend. Of en in hoeverre het binnen de bevoegdheid van de directie ligt om besluiten te nemen over nieuwbouw of afstoting van het huidige stadion zonder daarvoor de toestemming algemene vergadering van aandeelhouders te hebben kan op dit moment niet worden gezegd. Binnen de statuten zijn deze bevoegdheden over het algemeen duidelijk vastgelegd en afgekaderd.

Geeft grote financiële risico’s voor de gemeente Rotterdam

Er wordt in de interviews in de krant en op Radio Rijnmond slechts gesproken over de financiering van het nieuwe stadion. Waarbij er geen geld van de Gemeente Rotterdam nodig zou zijn, en dat deze slechts voor een “klein” gedeelte van de bancaire financiering garant zou moeten staan. Hoe groot of klein deze garantstelling zou moeten zijn wordt niet vermeld en evenmin wordt gesproken over de risico’s die aan een dergelijke garantstelling zijn verbonden. De RDM affaire binnen het Havenbedrijf Rotterdam ligt niet zover achter ons, ook hier hebben garantstellingen tot aanzienlijke schade geleid!

Over de bestemming van het huidige stadion wordt nauwelijks gesproken, terwijl de gebouwen, installaties en inventaris per 30 juni 2011 toch een (balans) waarde vertegenwoordigen van ca 24 miljoen. Indien op deze balanswaarde van 24 miljoen afwaarderingen moeten gaan plaatsvinden dan kan het best zo zijn dat er aanzienlijke schade zal ontstaan voor de Gemeente Rotterdam. De Gemeente heeft immers leningen verstrekt aan de vennootschap ter grootte van ca 8,7 miljoen (cijfers 30 juni 2011) en heeft zich bovendien nog garantgesteld voor een bedrag van 5,3 miljoen voor de bancaire financiering. Totaal derhalve een bedrag van ca 14 miljoen. wij zijn benieuwd op welke wijze hier in de nieuwbouwplannen rekening mee is gehouden!

Wie betaalt de kosten voor de nieuwe infrastructuur?

Wat vind je hier van?

Bekijk ook:


Warning: getimagesize(_assets/images/logo_css_rdk/logo.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/deb91626n2/domains/a1.bureau-ro.nl/public_html/_assets/includes/news/item.php on line 103

Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

2229 ms