Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Ingezonden: Red de Klup!

datum: 05 - 07 - 13

Hieronder een ingezonden brief van Hans Fortuin. De meeste kennen Fortuin wellicht van zijn voormalige voorzitterschap van Sportclub Feyenoord of zijn huidige voorzitterschap (sinds 3 oktober 2011) van ‘Supporters steunen Feyenoord’ (SsF). Een Feyenoord supporter in hart en nieren dus!

De maat is nu vol! De zgn. ‘Feyenoord Familie’ tracht vooraf een beslissing over HNS. c.q. renovatie van De Kuip systematisch er door te drukken ten faveure van HNS. Dit alles met oude en vaak al weerlegde argumenten, wars van alle nieuwe ontwikkelingen die duidelijk aangeven dat HNS ook, en zeker voor Feyenoord, een heel groot risico in zich draagt, tot aan een failliessement toe! Na ‘Red De Kuip’ wordt het nu tijd voor de actie “Red De Klup’!

HNS wordt doorgedrukt

In de laatste weken zagen we o.m. de volgende gebeurtenissen plaatsvinden:

1. B&W spraken zich onomwonden uit voor HNS, op basis van argumenten van jaren geleden, en nog voordat de Gemeenteraad zich uit kon spreken; de politici van de Gemeenteraad hebben serieus een aantal onderzoeken laten doen en wachten eerst op de resultaten daarvan. Daar gingen B&W dus dwars voorlangs: bang voor de resultaten van die onderzoeken?

2. De BVO Feyenoord zegt het het contract met de NV Stadion Feijenoord per 2018 op, want dan is HNS gerealiseerd, toch?! Als dat niet zo is, gaat Feyenoord wellicht op Woudestein spelen (of is inmiddels failliet en dan gaat de Sportclub in De Kuip spelen…).
Nooit gedacht dat men binnen de ‘Fey/ijnoord Familie’ zo formeel met elkaar omgaat. Had dat niet een paar maanden later gekund, b.v. na een besluit van de Gemeenteraad?

3. De ‘Feyenoord Familie’ heeft alvast een plaats in de Raad van Commissarissen aangeboden aan een Gemeentepoliticus of -ambtenaar. De zgn. ‘stadscommissaris’, een één-tweetje van de wethouder en de Feyenoord Familie, zonder medeweten van de Gemeenteraad. Geldt dit aanbod ook voor de RvC van de ev. gerenoveerde Kuip? Dit riekt naar chantage, of is dit normaal in de bouw- en vastgoedwereld?

4. Ineens gaat men zich buigen over de toekomst van de ‘oude’ Kuip. Wat gaan we daar mee doen, als in 2018 HNS er staat? Daar had al acht jaar lang over nagedacht kunnen worden, maar dat wordt nu ineens actueel om de naderende komst van HNS te onderstrepen. Jarenlang was duidelijk dat bij de bouw van een nieuw stadion het oude afgebroken zou moeten worden; ook alle herbestemmingsplannen of verbouwingen zijn allemaal de revue gepasseerd en in de prullebak verdwenen, ook het Highbury-voorbeeld (dat al eerder geheel onjuist bleek, maar toch weer door de wethouder wordt opgevoerd). Nu ineens geldt dat je best vòòr de bouw van HNS mag zijn als je maar een goede bestemmimg voor ‘de oude Kuip’ hebt.

5. De bouw van HNS wordt ook opgevoerd als argument om Varkenoord te ontwikkelen: dat is vreemd want een groot deel wordt dan ingenomen door HNS en wat er verder moet gebeuren is nog steeds onduidelijk; al jarenlang zie je dezelfde mogelijkheden genoemd worden, maar werden er nog geen besluiten gnomen: niet over de toekomst van de amateurverenigingen, niet over schaatsbaan/atletiekbaan/hocheyveld/? en ook niets over participerende onderwijsinstellingen in de zgn. Campus. Net als van HNS is er nog geen enkele besluit gevallen, is er nog geen bouwtekening gemaakt en moeten we genoegen nemen met ‘art impressions’.

6. Ook komen er ineens allerlei statements van buiten in de pers:
* de KNVB meldt dat, als er geen nieuw stadion komt, alle evenementen naar De Arena gaan, dus: ook Nederland-Andorra en zelfs de Bekerfinale.
Alsof er in een gerenoveerde Kuip niet gevoetbald zou kunnen worden!
* En Mojo belooft dat er weer concerten naar Rotterdam komen als er een nieuw stadion zou zijn. Nou is Mojo al niet zo’n betrouwbare partner (van Mojo moest in 1994 de huidige overkapping een paar meter korter worden, waardoor enkele duizenden voetballiefhebbers nu in de regen zitten, terwijl er daarna nauwelijks nog een concert geweest is…). Bovendien: zitten we te wachten op stadionconcerten en vinden die nog wel plaats in de toekomst?

Wordt wakker!

De informatie van de laatste twee jaar maakt het volgende duidelijk:

1. Alle wensen van de ‘Feyenoord Familie’ kunnen in De Kuip gerealiseerd worden.
De Kuip is bouwtechnisch in goede staat en is geschikt om meer toeschouwers te bergen, meer businessunits, meer toiletten, restaurants en zalen etc. etc. kunnen -indien gewenst- gebouwd worden (hiervan zijn zelfs reeds tekeningen van architecten beschikbaar, dus: meer dan een ‘art impression’).
Dat dit sneller en goedkoper kan geschieden lijkt me duidelijk. Wel moet de Feyenoord Familie bereid zijn om met anderen dan de HNS-bouwers in overleg te treden. Of de Feyenoord Familie moet andere vertegenwoordigers aanwijzen, gesprekspartners die wèl bereid zijn om over een andere toekomst dan HNS na te denken.

2. Alle wensen van de Gemeente t.a.v. het Sportpark Varkenoord kunnen zonder de bouw van HNS gerealiseerd worden.
Sterker nog: er is meer ruimte, het kan dan sneller en veel goedkoper!
Er hoeft dan namelijk geen Nieuw Stadion op Varkenoord te komen, er hoeft niet door de huidige ‘bewoners’ verhuisd te worden, de bestaande accommodaties hoeven niet gesloopt te worden (wel ev. verbeterd of uitgebreid). Ook De Kuip heeft dan zijn ‘nieuwe’ bestemming!
Aan de bouw van HNS op Varkenoord zal een langdurig en kostbaar proces voorafgaan: eerst moeten de amateurverenigingen verhuizen (en het Clara ZH afgebroken worden) om een plek vrij te maken voor de Sportclub en de Jeugdopleiding, want die spelen nu nog op de plek waar HNS zou moeten komen. Drie stappen dus, die veel tijd en geld kosten. Dan moet je echt morgen beginnen om in 2018 in HNS te kunnen spelen.

Ongeveer acht jaar geleden zei ik tegen een bestuurslid van de SC Feyenoord: “Elke cent en elke seconde die je vanaf nu aan het luchtkasteel van een nieuw stadion besteedt, is weggegooid geld, c.q.tijd.” En inderdaad, als je alle tijd en kosten van vergaderingen en rapporten van diverse Feyenoord-en gemeentelijke organisaties optelt, dan zouden zowel De Kuip als Varkenoord er nu heel wat beter en moderner uit hebben gezien. Vele plannen zijn de revue gepasseerd: een stadion bij de Waalhaven, langs de Maas (WK 2018), op de huidige plaats (BAM) en nu Varkenoord. En dan moeten de commissies en werkgroepen ober HNS nog beginnen! Of bouwt V/W een stadion ‘binnen het budget’ met één betonnen ring, dus zonder tribunes boven elkaar maar achter elkaar, slechts gescheiden door een ring van businessunits? Aan de breedte van de art impression te zien, lijkt het daar wel op.

P.S.: Waar ik het nu niet over heb gehad:

* de huidige economische situatie, zeker voor een stad als Rotterdam, waar Het Schielandhuis moest worden gesloten, het Onafhankelijk Toneel en nog vele andere culturele instellingen werden opgeheven; toen gold zeker niet het argument van werkgelegenheid en toekomstgericht denken.
* de financiële en organisatorische onderbouwing van HNS: daar zijn al voldoende commissies en personen mee bezig. Maar als ik De Groene Amsterdammer (ja, onverdachte hoek!) van 13 juni j.l. over de nieuwe NV HNS en het artikel in NRC/Handelsblad over de rol van Volker/Wessels in de zaak Van der Rey (21 juni) lees, dan schrik ik van de relaties die gelegd worden met ‘verdachte partijen’, partijen die slechts uitzijn op winstmaken, voor zichzelf, maar niet voor hun ‘partners’ (lees: Feyenoord), integendeel! Ik vrees dat de goedwillende, maar naïeve Feyenoord-bestuurders niet opgewassen zijn tegen deze slimme en ervaren bouw- en bankgiganten. Die gaan allen voor de lusten (de winst), terwijl Feyenoord met de lasten blijft zitten (het verlies).

Duidelijk is zeker dat de voetbalklup Feyenoord in de nieuwe organisatie minder te vertellen zal hebben dan in de huidige, waarin het door de zgn. ‘Eénwording’ de NV Stadion Feijenoord en de amateurvereniging SC Feyenoord achter hun plan voor HNS heeft gekregen. Het is te hopen dat de politici wijzer zijn en de ‘Feyenoorders’ een andere richting opsturen.
Het wordt tijd dat zij niet alleen De Kuip, maar ook De Klup redden.

Hans Fortuin

Bron en/of auteur: Lunaticnews (door Hans Fortuin)

Bekijk ook:


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

110 ms