Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Nieuws

Hier vindt je alle nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

Overwegingen vanuit ReddeKuip

datum: 04 - 10 - 12

Naar aanleiding van de gesprekken die we hebben gevoerd met de directie en de politiek, willen wij u bij deze zorgvuldig voorlichten over hoe de gesprekken verlopen zijn en de voortgang van ons plan.

Resultaat gesprekken Reddekuip en Directie Stadion Feijenoord

 • Reddekuip heeft geen enkel document, rapport of tekening ontvangen, terwijl ons verzoek hiertoe sinds mei 2011 en bij herhaling is gedaan.
 • Er is inhoudelijk uitsluitend gesproken over de zichtlijnen.
 • Wij hebben in een tijdsbestek van 2 dagen (meer tijd kregen we niet) aangetoond dat zichtlijnen volgens de strenge Uefa norm goed mogelijk zijn. Onze voorstellen voor het leveren van een gelijkwaardig upgradingscenario zijn resoluut van de hand gewezen.
 • Er werd een mediaoffensief aangekondigd door de directie. Een persbericht is verzonden tijdens ons derde gesprek. Dus daar zijn de bevindingen van het derde gesprek niet in meegenomen.
 • Het mediaoffensief heeft daadwerkelijk plaatsgevonden, wij zijn met name geschrokken over het niveau van het persbericht en hoe de directie haar gesprekspartners (de professionals van Reddekuip) probeert neer te zetten als amateurs.
 • De heer van Merwijk heeft gisteren op 3 oktober in de gemeenteraad de belofte gedaan om over 2 maanden de dan uitgewerkte plannen van Reddekuip te beoordelen. De raad vindt het voor een goede afweging van belang dat beide plannen (nieuwbouw en modernisatie) serieus worden onderzocht.
 • Reddekuip zal nu alle voor haar benodigde en relevante documenten voor een laatste maal opeisen.

Op 3 oktober 2012 door Prof. Dr. Ir. Mick Eekhout:

 1. Er hebben in de afgelopen week 3 gesprekken plaats gevonden tussen de directie van Feyenoord Stadion en Reddekuip.
 2. Het eerste gesprek op 25 september op aandringen van Reddekuip was een kennismaking en wederzijds werden onwrikbare standpunten toegelicht. De sfeer was stroef. De functionaliteit van een 3e ring met goede zichtlijnen aan de hand van de zg C-factor werd door het bestuur naar voren gebracht. In 2011 heeft bureau Zwarts & Jansma dat bestudeerd en haar advies was dat een 3e ring en verdiepen van de 0de ring onvoldoende goede stoelen op zou leveren. Daarnaast was en een lijst van minder prominente zaken waarop de kuip slecht scoorde. Resultaat van die overwegingen was het voorstel van het bestuur om te werken naar een nieuw stadion.
 3. Het tweede gesprek vond op 28 september plaats op verzoek van de directie.
  De uitnodiging luidde “wij zullen jullie dan meenemen in het proces van onderzoek naar de renovatie mogelijkheden van De Kuip”.
  Ter ondersteuning van de directie was Rein Jansma van het architectenbureau Zwarts & Jansma Architecten uitgenodigd aangezien hij deze exercitie vorig jaar had uitgevoerd.
  Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden we geen stukken gekregen om ons voor te kunnen bereiden.
  In het gesprek lichtte Rein Jansma mondeling aan de hand van een map tekeningen, de overwegingen toe vanuit zijn studie om de zichtlijnen van de huidige stoelen op de 1e en 2e ring, de te verlagen 0de ring en een eventueel op te bouwen 3e ring te analyseren. Om de zichtlijnen van de 0de ring te verbeteren werd het speelveld verlaagd. Hiermee werden natuurlijk de zichtlijnen van zowel de 1e, 2e en 3e ring dramatisch verslechterd.
  Daarnaast was er een massastudie (studie van massa’s van gebouwen) gemaakt, de zg ‘zwemband-variant’ waarbij door een ring van additionele gebouwvolumen de kuip in het geheel niet meer zichtbaar en dus onherkenbaar zou zijn. De conclusie van Rein Jansma was: renovatie is niet mogelijk.
 4. In 2005 heeft TNO ook al een studie voor het bestuur gemaakt met eenzelfde negatieve resultaat. Dit rapport werd niet getoond aan Reddekuip.
 5. Antwoord van Reddekuip:
  Architect Joris Molenaar legde aan de hand van nieuwe tekeningen en berekeningen uit hoe het wel degelijk mogelijk is om volgens de strenge Uefa eisen uit te breiden naar meer dan 60.000 goede stoelen. Er wordt hierbij ruim voldaan aan de strenge C norm. We zijn hierbij puur voor de oefening uitgegaan van een helling van 40 graden voor 3e ring, dit is echter niet ons eindresultaat.
  Omdat de zichtlijnen zo goed scoren in onze studiedoorsnedes ontwerp is het heel goed mogelijk ook de helling te verbeteren.
 6. Het bestuur lichtte toe dat er nog een groot aantal overwegingen zijn om te denken aan veel meer ruimten van meer commerciële aard, teneinde een positieve exploitatie voor een nieuw stadion te behalen. De nauwkeurige lijst van die eisen is enkele keren door Erwin Eekelaar gevraagd, maar geweigerd door het bestuur. Reddekuip kent dus niet het nauwkeurige programma van eisen, waaronder ook de extra exploitatiegerichte eisen.
 7. Vervolgens drong het bestuur aan op een 3e afspraak op maandag 1 oktober.
 8. Doel van het gesprek op 1 oktober 2012 was om aan de directie voor te stellen door Reddekuip een gelijkwaardig upgradingscenario te laten maken. Om over twee maanden op zakelijke wijze de twee scenario’s nieuwbouw en upgrading publiekelijk vergelijkbaar te maken. Helaas is de directie op geen enkel wijze geïnteresseerd in het upgradingscenario en heeft dat duidelijk uitgesproken. “Dat wordt ‘em dus niet”.
 9. Reddekuip gaat zijn eigen weg om het upgradingscenario uit te werken. Zo zullen de supporters van Feyenoord tegen die tijd ingelicht worden over de mogelijkheden die een upgrading van de kuip in zich heeft.
 10. De argumentaties van Reddekuip zullen als schetsen en begrotingen ook naar de lokale politiek geventileerd worden. Met name de investeringskosten en de exploitatie van de upgrading ten opzichte van de nieuwbouw zullen dan interessant zijn. En is het woord aan de supporters en aan de politiek. De politiek gaat haar eigen gang en kan de nieuwbouw wel degelijk afwegen tegenover de upgrading, incl. stichtingskosten en exploitatie.

Toelichting, de mening van Reddekuip:

 • De beslissing van het bestuur om een nieuw stadion te verkiezen boven de upgrading van de kuip is niet in het openbaar genomen; Haar redenatie heeft een groot deel van de Feyenoord aanhang niet bereikt. De achterban is dus niet overtuigd van de voordelen van de keuze voor nieuwbouw. De 14.000 handtekeningen vanuit de aanhang van Feyenoord getuigen daarvan.
 • De kuip heeft een dermate emotionele plaats in het hart van veel Feyenoorders dat een publieke vergelijking op zakelijke gronden gemaakt zou moeten worden om de geest van Reddekuip weer in de fles te krijgen.
 • Daartoe zal naast het nieuwbouwontwerp of het nieuwbouwscenario een equivalent op gelijkwaardige basis opgezet upgradingscenario ontwikkeld worden. Reddekuip zal daartoe op een eigen, onafhankelijke financiering een upgradingscenario laten maken dat op hetzelfde niveau als het nieuwbouwscenario.
 • Het voorstel van Reddekuip was om, indien er over enige tijd twee vergelijkbare scenario’s voor nieuwbouw en upgrading zijn, er door de directie (inclusief financiers) en Reddekuip samen een zakelijke vergelijking zou kunnen worden gemaakt en in het publiek besproken.
 • Maar de directie was in het geheel niet geïnteresseerd in het voor haar kostenloze onderzoek van de upgrading van de kuip.
 • Door te spreken van een Plan A (= nieuwbouw) en een Plan B (= upgrading van de kuip), is al een preferentie gekozen, die Reddekuip nog niet wenst te erkennen. Plan C zou dan zijn herbestemmen van de kuip na nieuwbouw en Plan D zou afbraak van de kuip zijn. Afbraak is cultureel en emotioneel ondenkbaar en dat is ook proces de overweging van de supporters om hun ontevredenheid kenbaar te maken.
 • Plan C is waarschijnlijk heel moeilijk haalbaar: er rust nog een lening van 25 miljoen euro op de Kuip, die bij de kosten van het nieuwbouwscenario moet worden opgeteld; er zijn jaarlijks minimaal 2 mio Euro aan onderhoudskosten (dezelfde som als nu) en er zijn moeilijk grootschalige evenementen denkbaar, geen voetbal zijnde, die het stadion zinvol kunnen vullen. Plan C is dus een hete aardappel die het bestuur met haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid in het tweede gesprek voorstelde door te schuiven naar Reddekuip. Reddekuip gaat eerst aan de slag met de upgrading, vervolgens, wellicht, alleen als de nieuwbouw onvermijdelijk is, zal de herbestemming van de kuip aandacht krijgen als advies aan de directie van Feyenoord. Het is immers de taak van de directie zelf om bij nieuwbouw een passende herbestemming en exploitatie voor de herbestemde kuip te maken. Voorbeeld van bemoeienis van de oude eigenaar (Douwe Egberts) met herbestemming is de Van Nellefabriek.

Wij hopen u bij deze voldoende geinformeerd te hebben en zullen u in de toekomst op de hoogte houden van de voortgang.

Bekijk ook:


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

61 ms