Volg ons op:|follow us at:

Vanuit plan is consortium De Moderne Kuip opgericht en is er -op de achtergrond- verder gewerkt aan het plan.
Stichting Red De Kuip blijft onafhankelijk bestaan naast dit consortium.

Een krachtig Rotterdams ontwerp met respect voor de historie

 

Rondloop achter de ringen

Een ruime jas met voetbalgerelateerde commerciële voorzieningen

Het concept voor De Kuip 3.0 gaat uit van het principe van een vrijstaande ombouwing rond en boven de bestaande monumentale tribune. De benodigde ruimte voor de naar achteren geschoven derde ring biedt mogelijkheden voor het realiseren van extra voorzieningen en capaciteit. Dit wordt gevonden in een drietal vloeroppervlaktes:

  1. Op de hoogte van de bovenzijde tweede ring komt rondom het stadion een ringvloer waarop nieuwe publieksvoorzieningen worden geprojecteerd. Het betreft toiletvoorzieningen rondom de traphallen en daar tussenin ruimtes voor horecavoorzieningen. Die voorzieningen kunnen ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt buiten de wedstrijden om.
  2. Boven de voorzieningenring komt een circulatievloer die de derde ring ontsluit. Deze gaanderij ligt in de buitenlucht en kan alle trappenhuizen en sectoren van het stadion rondom verbinden. Op deze gaanderij is voldoende ruimte om vending-apparaten te plaatsen voor extra verkoop van versnaperingen.
  3. Onder de voorzieningenvloer wordt op acht plekken van het stadion ruimte gecreëerd voor dubbelhoge lounges. Deze ruimtes kunnen naar behoefte worden ontwikkeld en ook door sponsors en bedrijven worden geadopteerd. Ze zijn aangesloten op de acht plaatsen waar liften zijn geprojecteerd. Voor veiligheid en ontsluiting worden de lounges aangesloten op de bestaande trappenhuizen. Op deze wijze wordt in de nieuwe ombouwing een scala aan moderne publieks- en sponsorvoorzieningen gerealiseerd die tezamen ook buiten de wedstrijden om een commercieel te exploiteren zalencomplex vormen.
Op deze wijze wordt in de nieuwe ombouwing een scala aan moderne publieks- en sponsorvoorzieningen gerealiseerd die tezamen ook buiten de wedstrijden om een commercieel te exploiteren zalencomplex vormen.

Nieuwe kolommen met windbokken op 1m voor de bestaande kolommen.

Voor de verticale belastingafdracht en de stabiliteit van de constructie zijn dit de belangrijkste onderdelen. De zwaartelijn van de belasting uit het dak en de tribune valt vrijwel samen met de as van de kolommen. De nieuwe windbokken zorgen voor de horizontale belastingafdracht t.g.v. wind van zowel de tribuneconstructie als de omhoog gevijzelde kap.

Gevelconstructies met bogen

Deze worden belast met de verticale belasting uit de vloeren. De bogen worden uitgevoerd met een ruimtelijke driehoeksligger. Tussen de bogen komen horizontale koppelstaven en diagonalen, zodat de bogen in het gevelvlak elkaar steunen. Dit is van belang i.v.m. het belastinggeval ‘belast-onbelast’ t.g.v. belaste en niet belaste vloervelden.

Ruimtelijk uitgevoerde driehoeksligger met tribune.

Dit is een essentieel onderdeel van de constructie. Evenals de bestaande kap is dit een ruimtelijke constructie met 4 rond lopende ringen, verbonden met diagonalen. Deze ruimtelijke constructie draagt de belasting t.g.v. wind af aan de windbokken. 3 ringen bevinden zich in de driehoeksligger en 1 ring aan de voorzijde van de tribune.

Omhoog gevijzelde bestaande kap

De bestaande kap wordt omhoog gevijzeld en opgehangen aan de daarvoor in de driehoeksligger aangebrachte consoles 10m h.o.h. In voltooide toestand ontstaat er een samenwerking tussen de nieuwe ruimtelijke constructie en de ruimtelijke constructie van de kap.

Luifel aan bestaande kap

Aan de speelveldzijde van de bestaande kap kan een lichte luifel met een breedte van 10 meter worden aangebracht om de veldtribunes te overkappen. Deze luifel wordt uitgevoerd met beweegbaar doek of translucent materiaal en alleen gebruikt bij regen. Het regenwater wordt met pompen omhoog afgevoerd. Een uitvoering met een permanente afdekking is niet mogelijk, omdat er dan op sneeuw moet worden gerekend en dat kan de kap- zonder versterking- niet dragen

Bekijk ook: Moderne-Kuip.nl en De-Nieuwe-Kuip.nl

50 ms