Tweet
Het plan Video Vraag en antwoord Het ontwerp Nieuws Wie zijn wij? Contact

Samenvatting plan 2015

Klik op het boekje om de samenvatting van ons plan (2015) te bekijken.

Red De Kuip Samenvatting - Issuu Bookcover

Video met dank aan DPI Animation (2014)

Reacties en vragen

Veelgestelde vragen

 • +

  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van jullie plan?

  Ons plan voorziet in een grondige vernieuwbouw van het huidige stadion. We behouden in ons plan de unieke kwaliteiten van De Kuip zoals de tribunes dicht op het veld, de doorlopende hoeken en de vrijhangende ringen. Daar voegen wij echter de modernste businessfaciliteiten, goede supportersvoorzieningen en state-of-the-art ICT-infrastructuur voor een ‘smart stadium’ aan toe. De capaciteit wordt uitgebreid naar maximaal 73.000 plaatsen en door het afsluitbare dak of verlengde dak zit iedereen droog. De horeca wordt goed bereikbaar door gigantische omlopen achter de ringen en het is prettig voor iedereen om langer in het stadion te verblijven.

  Met deze maatregelen voldoet ons plan op een relatief goedkope wijze aan de eisen van modern en toekomstig voetbal. Dit zorgt ervoor dat de begroting van de BVO groeit. Belangrijker is echter dat dit geld terecht komt bij het eerste elftal en de jeugdopleiding.

  Daarnaast bieden we nog een aantal opties zoals extra capaciteit en een uitschuifbaar dak. Ook kunnen er extra vierkante meters binnen het stadion worden gebouw en kunnen wij de trainingsaccommodatie neutraal meefinancieren.

 • +

  Is een vernieuwing van De Kuip nodig?

  Ja, dit is nodig. Technisch kan de Kuip nog jaren mee. De kwaliteit van de voorzieningen is echter verouderd. Op dit moment blijft Feyenoord met de inkomsten per bezoeker achter op andere clubs in Nederland. Zeker op zakelijk gebied valt er nog veel winst te boeken.

  Voor supporters realiseren we meer en betere horecavoorzieningen. Door de nieuwe omlopen is het ook vanaf de 2e en 3e ring eenvoudig om een hapje of drankje te halen. Bij slecht weer zit iedereen droog. Lounges, een groot aantal schermen en goede connectiviteit bieden extra comfort voor de supporters om voor, tijdens en na wedstrijden prettig in het stadion te verblijven.

  De zakelijke bezoekers worden meer op maat bediend. Het huidige Maasgebouw verdwijnt en hiervoor komt een geheel nieuwe businesszijde in de plaats. Zo zetten wij nadrukkelijker in op voorzieningen voor de grote groep MKB-ers die Feyenoord een warm hart toe draagt. Maar ook de grotere bedrijven worden op hun wenken bediend door een beter aanbod van zakelijke ruimtes, indoor VIP-parkeerplaatsen en grotere business-units. Door de segmentatie en diversiteit die wij voorzien in businessfaciliteiten kan elk type bezoeker worden bediend in het stadion zowel in kwaliteit van de seats en units als de ondersteunende horeca.

  Belangrijk is dat de businessfaciliteiten in ons plan dicht op veld zitten zodat zakelijke bezoekers snel een drankje of hapje kunnen halen. Lang in de rij staan en koude kroketten zijn er niet meer bij!

 • +

  Wat "redden" jullie aan De Kuip?

  Wij geloven vanaf het begin in de kracht en toegevoegde waarde van het bestaande stadion voor Feyenoord. Kort geleden behoorde sloop van het stadion nog tot de opties. Inmiddels zijn er meerdere plannen die uitgaan van het bestaande stadion en alle plannen gaan uit van de huidige locatie. Dit voelt voor ons al als pure winst en is De Kuip voor ons al grotendeels ‘gered’

  Nu gaat het erom zo goed mogelijk om te gaan met het stadion. Wij richten ons daarbij in eerste instantie niet op een mooie impressie van de buitenkant, maar op de binnenzijde. De huidige vorm en sfeer van de Kuip vormen het uitgangspunt voor ReddeKuip en blijven volledig behouden. Hierbij gaat het ons met name om de binnenzijde van het stadion, dit is de plek waar voetbal ongekend wordt beleefd en de beroemde intimiderende sfeer van Feyenoordsupporters ontstaat.

  Deze aspecten in ons plan versterkt door een vrij hangende derde ring met doorlopende hoeken en verbeterde parterretribunes. De verlengde luifel of het schuifbare dak zorgen ervoor dat alle toeschouwers droog zitten. Extra voordeel is dat het geluid tijdens de wedstrijden nog meer in het stadion blijven hangen. Hierdoor ontstaat een ultiem Kuipgevoel. Onze voorkeur heeft een zo open mogelijk dak waardoor het een licht en open stadion blijft. Dus na de vernieuwing kan je nog steeds een plaatsje in de zon vinden.

  Tenslotte is het feit dat de Kuip een gemeentelijk monument is voor ons een belangrijk uitgangspunt. De architectonische kwaliteiten maar ook de historische elementen (bijvoorbeeld aan de Olympiazijde) blijven zoveel mogelijk intact.

 • +

  Wat zijn de voordelen voor supporters?

  Het beste voor Feyenoord, dat staat bij ons aantoonbaar vanaf het allereerste begin voorop. Dit is de belangrijkste overeenkomst tussen ons plan en het belang van de supporters.

  Zolang wij bezig zijn staan wij in nauw contact met verschillende geledingen van de supporters. Daarnaast hebben we zorgvuldig kennis genomen van de visie die door de FSV en de Feijenoorder is opgesteld. We kunnen grotendeels voldoen aan de gestelde randvoorwaarden en hebben daarnaast nog ruime mogelijkheden om samen met supporters de plannen verder uit te werken.

  Specifiek voor supporters en de hele Feyenoordfamilie is in ons plan de gehele Noordzijde gericht op de beleving van Feyenoord. Zo realiseren we daar

  Bijvoorbeeld een nieuw supportershome en is er plek voor het home of history en de fanshop.

  Aan de binnenkant is het behouden en versterken van de sfeer een belangrijk voordeel. Dit doen wij door het behoud en verbeteren van de parterretribunes. Daarnaast verdwijnt de gracht en bieden wij de mogelijkheid voor een groot stavak

  De exacte uitwerking van het plan, de Noordzijde en supportersvoorzieningen willen wij samen met supporters verder uitwerken.

 • +

  Wat zijn de voordelen voor zakelijke bezoekers?

  Het belangrijkse voordeel voor de zakelijke bezoeker is dat er voor iedereen wat wils is. Van betaalbare seats voor de kleine ondernemer tot exclusieve en luxe lounges voor het topsegment. De businessfaciliteiten zitten allemaal dicht op het veld met korte looplijnen naar horeca en andere voorzieningen. Daarnaast komen er ruim voldoende parkeerplaatsen naast het stadion.

 • +

  Wat is de capaciteit van het stadion?

  Het stadion biedt plaats aan maximaal 73.000 toeschouwers. Deze plaatsen voldoen allemaal aan de eisen van FIFA/ UEFA. Hiervan is ongeveer 10% voor de zakelijke bezoeker.

 • +

  Kan Feyenoord tijdens de bouw doorspelen?

  Ja dat kan, zelfs met behoud van de sfeer en zo min mogelijk overlast voor de exploitatie. Tijdens de verbouwing gaat het voetbal gewoon door. Het speelschema van Feyenoord gaat altijd voor.

  De planning is zodanig opgesteld dat de grote bouwactiviteiten met name worden uitgevoerd tijdens de zomerstop. Daarnaast worden de bouwwerkzaamheden vanaf de buitenzijde uitgevoerd zodat het veld en tribunes intact blijven..

 • +

  Wat draagt het stadion bij aan Rotterdam?

  Ons plan voorziet in een levendige invulling aan alle kanten van het stadion. Niet alleen op wedstrijddagen, maar ook doordeweeks wordt het stadion daardoor een aantrekkelijke trekpleister voor Zuid. Niet alleen voor zakelijke bezoekers, maar er is ook plek voor leerlingen, studenten en omwonenden.

  Het stadionconcept voorziet voor elke zijde een apart thema. Twee zijdes krijgen een volledig maatschappelijk karakter. De Marathonzijde is bestemd voor onderwijsdoeleinden en de Olympiazijde is specifiek gericht op maatschappelijke voorzieningen voor Zuid. De Olympiazijde met het voorplein wordt daarmee een nieuwe ontmoetingsplek voor Rotterdam-Zuid. In samenspraak met maatschappelijke organisaties werken we dit graag verder uit.

  Het plan voorziet in een forse impuls in de stadiondriehoek. Waar het gebied nu gedomineerd wordt door asfalt en betontegels, ontstaat straks een levendig en aantrekkelijk openbaar gebied om het stadion. Ook komt er een aantrekkelijke looproute tussen Veranda, Varkenoord en het treinstation. Zeker als in overleg met NS/ Pro Rail bereikt kan worden dat het treinstation dagelijks in gebruik genomen wordt, ontstaat een nieuw OV-knooppunt voor Zuid. Dit verhoogt de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid enorm.

  Met de invulling van de stadiondriehoek blijft of Varkenoord alle ruimte beschikbaar voor de Sportcampus. In overleg met de gemeente kan nog bekeken worden hoe het stadion en de openbare ruimte hier zo goed mogelijk aan kan bijdragen.

  Voor Rotterdam is ook het creeren van extra banen een belangrijk voordeel. De bouw genereert voor ruim 100 manjaren werk, waarvan ruim 60% uit de regio zal worden betrokken (zie ook de aangesloten bedrijven), en 10% is bestemd voor social return.

 • +

  Hoe worden de supporters betrokken bij de plannen?

  We hebben de ons gebruikelijke betrokkenheid van supporters via overleg, social media, bijeenkomsten en tijdens wedstrijddagen. Ons voorstel is om een speciale supporterswerkgroep in te richten. In deze werkgroep komen vertegenwoordigers met breed draagvlak binnen alle supportersgeledingen (FSV, FSR, Feijenoorder, FBC, Het Legioen, Redactieleden websites, et cetera)

  Graag horen we ook hoe supporters hier zelf bij betrokken willen worden.

 • +

  Betaalt de gemeente mee?

  Nee, een bijdrage van gemeente of een gemeentelijke garantie is niet per se nodig om de financiering rond te krijgen. Wel is een gemeentegarantie aantrekkelijker dan lenen tegen een marktconforme rente en daardoor uiteindelijk beter voor Feyenoord. Het stadion wordt met een gemeentelijke garantie goedkoper. De gemeente krijgt daar uiteraard ook iets voor terug, we vinden het belangrijk dat het stadion banen oplevert voor Rotterdam en een maatschappelijke functie krijgt. Lees hier ook: 'Wat draagt het stadion bij aan Rotterdam?'

 • +

  Hoe lang gaat het stadion mee in jullie plan?

  Technisch gezien kan het stadion nog jaren mee. Ook na onze vernieuwbouw bedraagt de technische levensduur minimaal 50 jaar. Functioneel kan het stadion ook minimaal deze periode mee. Hiervoor reserveren we elke 10 jaar een bedrag zodat geinvesteerd kan worden in een nieuwe inrichting van de business- en supportersvoorzieningen. Hierdoor blijft het stadion up-to-date. De financiering is maximaal binnen 30 jaar afgelost.

 • +

  Is jullie plan nog wel renovatie te noemen?

  Nee eigenlijk niet, hier doen we onszelf mee tekort. Eerder noemde we het al modernisatie, maar eigenlijk is “vernieuwbouw” een betere omschrijving. In ons plan maken we namelijk wel gebruik van de Kuip als basis, met name de constructie en tribunestructuur. Echter is het plan voor 78% aanvullende nieuwbouw. We bewaren het beste van De Kuip, maar vernieuwen naar moderne maatstaven zodat Feyenoord de komende 50 jaar structureel kan meedoen in de top.

 • +

  Waarom kiezen jullie voor een schuifdak?

  In het verkenningstraject is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen dat we De Kuip voorzien van een te openen dak. Wij kiezen bewust voor een schuifdak en hebben onze technici hier een speciale constructie voor laten bedenken. Deze constructie zorgt ervoor dat het schuifdak vanaf de binnenkant precies dezelfde 'open sky' heeft in vergelijking met ons stadion zonder een dak. Een schuifdak is weliswaar duurder dan een tentdak maar heeft een aantal belangrijke voordelen. Bij concerten en grote evenementen is de akoestiek beter en is er minder geluidsoverlast voor de omgeving. Daarnaast is een schuifdak beter bestand tegen zware belasting door regen en sneeuw. Voordeel is ook dat het dak tijdens plotseling zware weersomstandigheden snel gesloten kan worden. Ten slotte heeft het schuifdak een langere levensduur.

 • +

  Waarom kiest Red De Kuip voor een derde ring?

  In het TNO rapport van 2005 is een verkenning gedaan naar een capaciteitsuitbreiding van De Kuip. Hier is onderzoek gedaan naar het toevoegen van een derde ring of het verlengen van de tweede ring. Beide opties zijn mogelijk. Er zijn echter een aantal belangrijke voordelen aan onze vrijhangende derde ring. Een eerste groot voordeel is dat er tussen de tweede en de derde ring een omloop gerealiseerd kan worden. Deze omloop heeft in ons plan zicht op het veld en zorgt er dus voor dat je tijdens het halen van een hapje of drankje zicht blijft houden op de wedstrijd. Dit komt ook de exploitatie van het stadion ten goede. Daarnaast is een belangrijk stijlkenmerk van De Kuip het overhangen van de tweede ring ten opzichte van de eerste ring. Hierdoor zit je dicht op het veld. Onze derde ring hangt op dezelfde manier over de tweede ring. We versterken hiermee de unieke kuipbeleving door het publiek zo dicht mogelijk op het veld te laten zitten.

Reageer ook!

Laat je reactie achter of stel een vraag via onderstaand formulier:

Nieuws

Onze stichting heeft inmiddels tot veel discussie en opinies geleid. Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

Een goed plan of slechts een mooie droom?

22-05

Het is een belangrijke week voor Feyenoord, met de strijd om de beker én allerlei geruchten over het ontslag van de huidige directie. Maar laten we vooral de presentatie van de Feyenoord City-plannen niet vergeten, vindt Robin van Holst (Red De Kuip).

Eindelijk werd er meer duidelijk over de plannen, met de presentatie op 20 april van Feyenoord City en het nieuwe Het Nieuwe Station (HNS) in de raadzaal van het Stadhuis. Frank Keizer (projectleider Feyenoord City) en David Gianotten (OMA) presenteerden de plannen aan de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam. Opvallend, want eerdere presentaties werden door de Feyenoord directie (Gudde en Van Merwijk) gegeven. Er is nu duidelijk gekozen voor een andere aanpak met de focus op een eigen projectgroep met eigen communicatie.

Frank Keizer trapt af met een toelichting op de drie locaties die in samenspraak met de gemeente zijn gekozen. Namelijk nieuwbouw of verbouw in de Stadiondriehoek (huidige locatie), nieuwbouw aan de Maas op het Eiland van Brienenoord óf aan de Maas, daar waar de Gamma nu staat. Er is niet gekozen voor een renovatie van De Kuip, met als reden dat de grootse plannen voor Feyenoord City hierop niet eenvoudig te projecteren zijn. Keizer verduidelijkt dit met verschillende argumenten. Zo zou volgens hem de exploitatie tijdens de bouw afnemen. Ook zou het programma voor het complete Feyenoord City-gebied minder goed passen binnen de driehoek. Om diezelfde reden is de optie voor nieuwbouw in de Stadiondriehoek afgevallen, licht hij later toe.

De eerder al bekendgemaakte keuze voor een nieuw stadion aan de Maas (op de plek van de Gamma) wordt tijdens de presentatie onderbouwd. Deze locatie sluit het beste aan op de huidige infrastructuur én op deze plek is de meeste ruimte voor een uitbreiding van ‘Retail, Leisure, Living en Health’: er wordt duidelijk een complementair effect nagestreefd. Gianotten licht in dit kader toe dat deze keuze het beste aansluit bij de gebiedsvisie van de gemeente.

Werd eerst nog gezegd dat een stadion aan de Maas problemen zou opleveren voor de scheepvaart, nu wordt er vooral gesproken over de meerwaarde ervan ten opzichte van landinwaartse nieuwbouw. Qua exploitatie biedt de plek aan de Maas veel meer mogelijkheden. Gianotten benadrukt de uniciteit hiervan in de wereld. Andere locaties voor nieuwbouw boden bovendien niet genoeg mogelijkheden qua infrastructuur en voor het complementaire programma van 130.000 vierkante meter, waarbij de aanwezigheid van retail, recreatie, wonen en infrastructuur elkaar versterken. Gaf Keizer eerder (in het Algemeen Dagblad) aan dat er geen plan B is en dat afwijken van het plan een stilstand voor Feyenoord zou betekenen, nu nuanceert hij dit verhaal wat. Het zou in ieder geval het complementaire programma van Feyenoord City belemmeren, omdat de andere locaties voor nieuwbouw (Brienenoord, Stadiondriehoek) zich hier niet voor lenen: de exploitatie en financiering zijn voor deze locaties niet rond te krijgen. Als, zo stelt Keizer, het gepresenteerde plan geen doorgang vindt dan rest slechts een kleine renovatie van De Kuip als mogelijkheid en een bescheiden toevoeging van faciliteiten. Een externe partij – welke werd niet gezegd – werkt nu aan een plan voor de herontwikkeling van De Kuip zelf.

Wat voor de projectgroep in ieder geval vaststaat is dat De Kuip behouden moet blijven: goed nieuws voor velen. Gianotten vertelt dat OMA veel waarde hecht aan de monumentale waarde van De Kuip, met name de Olympiazijde. Een groot deel van de gemeenteraad sluit zich hierbij aan. Er wordt nadrukkelijk benoemd dat De Kuip een “attractor” moet blijven voor Feyenoordfans én de bezoekers van de toekomstige sportcampus. Met een mogelijke terugkeer van de atletiekbaan is bovendien een uitwisseling van faciliteiten met de te realiseren sportcampus mogelijk. Op de plek waar momenteel een atletiekbaan geprojecteerd is, wordt dan ruimte vrijgemaakt voor woningbouw in het Stadionpark. Zo ontstaat een steeds duidelijker beeld van het ultieme Feyenoord City.

Aan ambitie ontbreekt het in ieder geval niet bij de Feyenoord City projectorganisatie. Als het aan hen ligt komen er hotels, winkels, woningbouw en nieuwe uitgaansgelegenheden, vergelijkbaar met de Heineken Music Hall en Ziggo Dome. Op dit punt wordt concurrentie met de hoofdstad gevoeld. Hoe ambitieus en gedreven ook, er zijn een hoop uitdagingen te overbruggen en kritische vragen vanuit de raad blijven niet uit. In de gebiedsvisie is eerder bijvoorbeeld uitgegaan van 20.000 m2 gebiedsontwikkeling: een groot verschil met de gepresenteerde 130.000 m2. Is de parkeercapaciteit toereikend voor deze groei in bezoekers? En hoe worden de nieuwe stadsbrug én het nieuwe trein-, tram- en metrostation uit het plan gerealiseerd? De gemeenteraad zegt openheid te verwachten én te willen verschaffen over het plan en de onderliggende businesscase. In dat kader komt er tevens een second opinion, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Adriaan Visser (wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport) heeft bovenstaande inmiddels toegezegd.

Het gepresenteerde plan voor Feyenoord City mét het stadion aan de Maas is ambitieus, maar kan prachtig uitpakken. Net als het behoud en de herontwikkeling van De Kuip. Alles staat of valt met de financiële bijdrage van de gemeente en investeerders. Dus wie gaat de herontwikkeling van De Kuip betalen en exploiteren? Een belangrijke vraag voor supporters die hierop inhaakt: wat houdt Feyenoord er onder de streep aan over? Zij willen een garantie op het jaarlijks meespelen om het kampioenschap. Over de financiële haalbaarheid en wie wat gaat betalen werd echter met geen woord gerept tijdens de presentatie van het plan. En juist dát zal bepalen of dit daadwerkelijk een goed plan is, of slechts een mooie droom.

In ieder geval heeft RedDeKuip wel een prachtig renovatieplan klaarliggen dat ook zonder een grootschalig Feyenoord-city financierbaar is en kan zorgen dat Feyenoord de begroting flink kan opkrikken. We gaan de vergelijking dan ook graag aan!

Bron: versbeton.nl/2016/04/de-presentatie-van-het-ultieme-feyenoord-city/ (door Robin van Holst)

Terug naar boven

Column: Déjà vu

29-05

Het nationale Koning Boudewijnstadion in Brussel is misschien een dagje ouder, maar heeft net als De Kuip wat gedateerde details die eenvoudig op te lossen. Renovatie werd in België als geen optie beschouwt, maar er lijkt een alternatief opgestaan wat beter is dan nieuwbouw.

Deze Column verscheen ook op lunaticnews.nl, waarbij een aantal parallellen zijn met de situatie in Rotterdam.

KBVB probeert gemeenschap op te laten draaien voor kosten

Net als in Rotterdam probeert het KBVB in Antwerpen om de gemeenschap op te laten draaien voor hun megalomane project. Uiteraard komt de multifunctionaliteit van het stadion aan de orde, want elk modern stadion moet tenslotte aan ieders gerieven voldoen. Waar in het Rotterdam de belofte van de ‘EO-jongerendag’ de kar trok is het in het virole en kunstzinnige Antwerpen uiteraard de kunst die de gemeente zover moet krijgen om “een flinke duit” uit het zakje van de overheid te kloppen voor een nieuwbouw-project dat zo’n 250 miljoen euro moet gaan kosten: “Bedoeling is dat de parking ook gebruikt wordt door pendelaars en bezoekers van het tentoonstellingspark.”

Het stadionproject van BAM/Ghelamco wordt geschat op 250 miljoen euro, volledig gefinancierd door de privé. Maar het project zal ook de overheid een flinke duit kosten. De Stad Brussel en het Brussels Gewest zullen niet alleen voor de toegangswegen en het park betalen, maar ook voor de grote parking die onder het stadion zou komen. Dat bevestigt het kabinet van minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD).

“Vanhengel tovert een paars-wit konijn uit zijn hoed”, reageert oppositielid Johan Van den Driessche (N-VA). Hij ondervroeg de regering over het stadiondossier in het parlement. “De Brusselaars zullen mee betalen en dat terwijl altijd is volgehouden dat de overheid geen geld in het stadion zou steken.”

“Er gaat inderdaad geen geld naar de bouw van het stadion”, klinkt het bij Vanhengel. “Wel naar de parking maar die zal dan ook niet alleen dienen voor het stadion. Die moet Parking C vervangen en zal dus ook het tentoonstellingspark bedienen. Ook is het de bedoeling om de metro verlengen en er een overstapparking van te maken.”

Bron: Brussels Nieuws

Grote groep reddende engelen schiet te hulp

Net als in Nederland stuit een dergelijk megalomaan project natuurlijk op veel weerstand. In de moderne wegwerpmaatschappij is er steeds meer sprake van duurzaamheid en hoewel de KBVB mensen natuurlijk graag doet geloven dat nieuwbouw duurzamer is, is dat natuurlijk klink-klare onzin: Recycling is de meest duurzame oplossing en wat dat betreft val je als KBVB’er natuurlijk ook nog eens in de boter: Recycling is veel goedkoper dan iets nieuw maken. Het is natuurlijk niet zo interessant om te zeggen dat je een stadion hebt gerenoveerd tegen je rijke vriendjes dus wat doe je dan: Afschieten. Of zoals een KBVB’er liet optekenen: “Schepen Courtois reageert dat de studie niets voorstelt en dat de plannen om het Koning Boudewijnstadion te renoveren dood en begraven zijn”.

Renovatie drie keer goedkoper dan nieuwbouw

Vele-vele-vele clubs kiezen ervoor. Maar de volgende cases zijn pas echt interessant: Liverpool kiest ervoor, Barcelona kiest ervoor, Real Madrid kiest ervoor, het Nederlands Olympisch Comité kiest ervoor, zelfs het WK-comité in Brazilië koos ervoor: Renovatie. Het is duurzamer, levert hetzelfde exploitatie-programma op, behoudt de status, kost je minder aanpassingen aan de infrastructuur, het is sneller klaar, het geeft je een ‘gefaseerde’ optie en last but not least: Het is veeeeel goedkoper dan nieuwbouw. Een trend in de voetbalwereld waar we niet meer omheen kunnen. Als de meest succesvolle club van Europa: Barcelona, met hun oude gare stadion kiest voor renovatie omdat ze anders hun positie bovenaan de lijst kwijt kunnen raken dan weet je een ding zeker: Aan de top blijven is moeilijker dan aan de top komen, bij gebrek aan eigen visie: wil je de top halen moet je de top kopiëren! En dus:

De renovatie van het Koning Boudewijnstadion is wel mogelijk. Dat blijkt uit een studie van het West-Vlaamse architectenbureau Goedefroo + Goedefroo, die het nieuwe stadion van Zulte-Waregem aan het bouwen zijn. De renovatie van het Boudewijnstadion zou trouwens maar een jaar duren en “maar” 110 miljoen kosten.

Officieel moet het Koning Boudewijnstadion tegen 2020 plaats ruimen voor woningen, winkels en kantoren in het grote Neo-project dat Brussel op de Heizelvlakte wil zien verrijzen. Maar architect Sven Goedefroo, die samen met zijn broer Gunnar en hun team de studie tekenden, zijn het daar niet mee eens. ‘Het huidige stadion mag dan uit de tijd zijn, het biedt nog flink wat troeven én – belangrijker nog – het staat er al’, zegt architect Sven Goedefroo. In opdracht van wie het bureau werkt, dat wil (en mag) het duo niet bekendmaken: de opdrachtgevers willen vermijden dat het nieuws politiek wordt gerecupereerd. ‘Dit project moet op zijn architecturale merites worden beoordeeld.’

Het prijskaartje ervan? Circa 110 miljoen euro. ‘We zetten maximaal in op kostenefficiëntie en op hergebruik van materiaal, wat ook de ecologische voetafdruk ten goede komt’, zegt Gunnar Goedefroo. Hij wijst erop dat er geen extra verkeersinfrastructuur nodig is en dat alles voldoet aan de stedenbouwkundige vereisten.

Bron: Nieuwsblad.be

Net als bij Feyenoord is renovatie maar liefst drie (!) keer goedkoper dan nieuwbouw en het levert exact hetzelfde programma op. Voetbal draait niet om stadions. Voetbal draait om sport en emotie. Mensen betalen dus niet voor een stadion, mensen betalen om voetbal te kijken. Om hun club te steunen. Het is bij ons net als in België perfect mogelijk dezelfde faciliteiten, en dus luxe, te creëren. De prijskaart van luxe wordt bepaald door de vorm, het “unique selling point” van een stadion. We hoeven niemand te vertellen dat een nieuw stadion op dat vlak nooit zo hoog scoort als een oud stadion. Nieuwe stadions zijn namelijk allemaal hetzelfde. Dezelfde vorm. Dezelfde C-waarde. Dezelfde oppervlaktes. Dezelfde saaie betonnen ruimten. Dezelfde parkeergarage. Iets wat breed verkrijgbaar is, is geen geld waard en schaadt uiteindelijk de bevolking voor wie het stadion eigenlijk bedoeld is. En dus gaat er in België hetzelfde gebeuren als we in Rotterdam hebben gezien. De gemeente eist een second opinion van de plannen.

Let wel: Nieuwbouw hoeft niet per definitie slecht te zijn. De vraag is: Is nieuwbouw beter als renovatie. Het antwoord daarop is simpelweg: Nee. Het levert niet meer op aan inkomsten, kost de samenleving enorm veel geld, heeft een gigantische ecologische belasting, het is niet duurzaam, binnen no-time bouwt iemand anders iets beters en wellicht het allerbelangrijkste: Het is te duur. Veel en veels te duur.

Tenzij je natuurlijk een nieuw stadion gaat bouwen dat veel en veel kleiner is dan je huidige stadion, maar dat moet natuurlijk wel passen bij de club waar je het voor bouwt. Met schaarste stijgen tenslotte de prijzen tot fenomenale hoogtes. De Romeinen wisten het tweeduizend jaar geleden al: Panem et circenses, “geef het volk brood en spelen”. Gratis brood en spelen om de mensen tevreden te houden. Dat is dus wat anders dan 1000 euro voor een seizoenkaart rekenen zodat je het volk buiten je stadion kan houden, want dat is wat een schaarstemodel uiteindelijk doet: De vraag bepaald de prijs van het aanbod.

Bron: lunaticnews.nl/stadionplannen/deja-vu-2/

Terug naar boven

Nu BAM is afgevallen, is het logisch dat de partij die tweede werd in beeld komt

27-05

Diverse fracties in de Rotterdamse gemeenteraad maken zich ernstige zorgen over de gang van zaken rond de komst van een nieuw of gemoderniseerd onderkomen voor Feyenoord. ''Het is me volstrekt onduidelijk wie er nu precies de leiding heeft over dit project'', stelt D66-raadslid Jos Verveen.


''We horen steeds verschillende verhalen uit verschillende geledingen. Heel zorgwekkend'', vervolgt hij in het Rotterdams Dagblad. Dat er nog niet met Red de Kuip gesproken is, bevreemdt hem ook. Verveen heeft het gevoel dat Feyenoord koste wat kost niet met hen om tafel wil. ''Dat komt op mij niet erg professioneel over. Ik heb de indruk dat ze het organisatorisch niet op orde hebben. En dan is het lastig zaken doen.''

Morgen zal er op verzoek van Leefbaar Rotterdam gedebatteerd worden over het Kuip-dossier. Oppositiepartij SP steunt die actie. ''We horen niets en dat is nu juist het probleem. Het is stil aan de overkant'', zegt fractievoorzitter Leo de Kleijn. Ook hij verwacht een kans voor Red de Kuip. ''Nu BAM is afgevallen, is het logisch dat de partij die tweede werd in beeld komt.''

Terug naar boven

Joan Smal in gesprek met Rijnmond

22-05

Terug naar boven

Leefbaar Rotterdam wil Kuip-plannen op agenda gemeente

22-05

Raadslid Luuk Wilson van Leefbaar Rotterdam wil de Kuip-plannen volgende week op de agenda van de gemeenteraad. ,,We willen dat Feyenoord en de stad met een voorstel komen dat financieel haalbaar is. En de gemeente niet meer dan 35 miljoen aan een nieuw of verbouwd stadion zal bijdragen.''

Verder verwacht de politicus dat er verschillende scenario's rondom het stadion serieus worden onderzocht, waaronder het plan van Red de Kuip. ,,Anders is er sowieso weinig basis om in de toekomst financiële steun te verlenen, als Feyenoord op de Coolsingel de hand komt ophouden.''

In een brief aan de VASF stelt de stadion-leiding dat een nieuw of verbouwd stadion moet 'ingebed' zijn in een gebiedsvisie. ,,Wij zijn van mening dat het ontwikkelen van een gebiedsvisie primair de taak is van de gemeente Rotterdam. Daarbij is van belang dat het stadion daarvan een belangrijk deel uitmaakt en anderzijds dat de gebiedsvisie van essentieel belang is voor een brede exploitatie van het stadion.''

Bron: ad.nl/ad/nl/5619/Feyenoord/article/detail/4037209/2015/05/22/Ultimatum-voor-top-van-Feyenoord-stadion.dhtml (door Marcel Potters)

Terug naar boven

Nieuwsuur: RedDeKuip de enige serieuze kandidaat

19-04

Ze bestaan nog: liefhebbers die zich in hun hobby vastbijten, waarbij kosten noch moeite worden gespaard. Erwin Eekelaar, voorzitter van de stichting Red De Kuip, heeft sinds mei 2012 gemiddeld twee dagen per week besteed aan het behoud van en een opknapbeurt voor het stadion van voetbalclub Feyenoord. Maar zullen zijn plannen slagen?

Over nieuwbouw of verbouwing van De Kuip, volgens vriend en vijand een van de mooiste stadions van Nederland, wordt nu al ruim tien jaar overlegd, gediscussieerd en geruzied.

Plannen kwamen en belandden in de prullenbak, bouwers meldden zich aan de poort van het Maasgebouw en konden weer gaan. Giganten als VolkerWessels en BAM hebben hun tanden erop stuk gebeten. En nu is er nog maar een één serieuze gegadigde over: Red De Kuip, onder leiding van Erwin Eekelaar.

Oeverloos praten

Eekelaar, die ooit architect wilde worden, maar in de IT-sector belandde, is nu in gesprek met diverse partijen, waaronder de belangrijke directie van het stadion. En hij heeft de steun verworven van oud-burgemeester van Rotterdam Bram Peper.

Peper verbaast zich over het gebrek aan slagkracht van de diverse leden van de zogeheten Feyenoord-familie, die uitblinkt in oeverloos praten, maar ondanks het bekende eigen clublied maar weinig daadkracht vertoont. Aan dat laatste is volgens hem nu behoefte. Hij wijst in dat opzicht op de uitgewerkte plannen van Red De Kuip. De stichting zou al deze zomer een begin kunnen maken met de modernisering van het stadion.

Bekijk ook

Dromen van een vernieuwde Kuip

Plannen RedDeKuip

Bron: Nieuwsuur (door Nieuwsuur)

Terug naar boven

Volkskrant: Krijgt de Kuip toch derde leven?

01-04

Nu de samenwerking met BAM is stukgelopen op de prijs, komt Red De Kuip weer in beeld.
Red de Kuip garandeert Feyenoord dat het binnen drie maanden een akkoord kan sluiten over de renovatie van het stadion. De stichting denkt de gerestaureerde Kuip met 63 duizend zitplaatsen en een schuifdak uiterlijk in 2019 te kunnen opleveren. In tegenstelling tot het vorige maand afgehaakte bouwconsortium BAM zegt Red de Kuip het stadion voor 200 miljoen euro te kunnen verbouwen binnen de eisen die Feyenoord stelt in haar PVE.

De Rotterdamse sportwethouder Adriaan Visser en de gemeenteraad hebben bij Feyenoord aangedrongen op een spoedig onderhoud met Red de Kuip. René van Ierschot, president-commissaris van stadion Feyenoord, aarzelt nog over dat gesprek maar heeft de deur zeker niet gesloten. Hij wil na de recent beëindigde samenwerking met BAM alle opties openhouden. 'Zowel nieuwbouw als vernieuwbouw van de Kuip blijft in beeld.'

Hinken

Volgens Erwin Eekelaar, voorzitter van Red de Kuip, blijft Feyenoord onnodig hinken op twee gedachten. 'Nieuwbouw moeten we vooral niet doen. We weten na de mislukte trajecten met VolkerWessels en BAM wat ons te doen staat. Er ligt een concreet plan van Red de Kuip, we durven de uitdaging aan. En als het niet lukt, is Feyenoord van ons af. Dan lukt renovatie echt niet. Maar niemand is gebaat bij meer tijdverlies.'

Het was al langer duidelijk dat de vernieuwbouw door BAM duurder zou uitvallen dan de beoogde 200 miljoen euro, aldus Eekelaar. 'Feyenoord had eerder kunnen concluderen dat BAM niet aan dat bedrag kon voldoen en het ingediende ontwerp niet waar kon maken. Helaas ontbrak het leiderschap om ons alternatief te omarmen, de directies van Feyenoord en de Kuip lieten zich leiden door angst voor claims. BAM wilde eigenlijk ook niet meer, maar niemand durfde te breken. Alle partijen draaiden om elkaar heen.'

Rotterdam is geobsedeerd door nieuwbouw, zegt Eekelaar, ict-ondernemer in een - niet toevallig - gerestaureerd pand dat ook ontworpen is door Brinkman & van der Vlugt. 'In de Tweede Wereldoorlog is de helft van de stad gebombardeerd door de nazi's, na de oorlog is de andere helft gesloopt voor de wederopbouw. Sindsdien zit nieuwbouw in de genen van Rotterdam, alsof er niets anders mogelijk is. Nu pas dringt het besef door dat renovatie ook mooi en effectief kan zijn.'

Wind tegen

Feyenoord heeft te lang achter het waanidee van een gloednieuw stadion aangelopen, aldus Eekelaar. 'Het begon met het idee van een nieuw stadion aan de Maas, dat bijna een miljard euro moest kosten. De gemeente zou alleen al voor de grond 200 miljoen euro moeten betalen. Ook het plan van Volkers Wessels voor een nieuw stadion op Varkenoord bleek onhaalbaar. Toch hield Feyenoord stug vast aan één optie. Het was nieuwbouw of niks. Renovatie was geen optie, terwijl het resultaat en programma hetzelfde is.'

Red de Kuip wordt gevormd door financieel onafhankelijke ondernemers met een Feyenoordhart. Eekelaar: 'We willen Feyenoord in de vaart der volkeren brengen en het stadion een derde leven geven, na de eerdere verbouwing in de jaren negentig. We willen de perceptie bijstellen dat het stadion op is. Die visie wordt ondersteund door een rapportage van TNO dat de Kuip nog vijftig jaar mee kan. Maar er moet wel iets gebeuren zodat het ook economisch vijftig jaar mee kan.'

De stichting heeft de wind lang tegen gehad. Red de Kuip was de ongenode gast, die 'het nieuwbouwfeestje' van Feyenoord en het college van B en W in Rotterdam kwam verstoren. Eekelaar: 'We zijn weggezet als amateurs, die drogredenen en valse sentimenten aanvoerden om de Kuip te redden.'
Volgens Eekelaar hebben de beheerders van de Kuip het onderhoud de laatste tien jaar bewust laten versloffen om de bouw van een nieuw stadion te rechtvaardigen. 'Feyenoord ging blind voor nieuwbouw. Er is 10 miljoen euro uitgegeven aan plannen voor een nieuwe Kuip. En dan praat je nog niet over de investeringen van de gemeente. Die tunnelvisie heeft de gemeenschap veel geld gekost. Nieuwbouw had Feyenoord de kop kunnen kosten.'

Volgens de directie van Feyenoord kan de club op langere termijn alleen concurreren met Ajax en PSV als de begroting in een nieuw stadion wordt opgeschroefd. 'Onzin', zegt Eekelaar. 'Het duel met PSV bewees toch wederom dat de kracht van Feyenoord de unieke ambiance in de Kuip is? Denk daar nog eens een derde ring bij en het stadion boezemt nog meer ontzag in bij de tegenstander. Daarnaast wordt vaak vergeten dat je een nieuw stadion niet "krijgt", de kosten van een nieuw stadion zullen de begroting flink drukken, zie FC Twente als recent voorbeeld.'

Kracht van de historie
De leiding moet worden overgelaten aan professionals, al die machtsverhoudingen bij Feyenoord staan de voortgang in de weg. In het plan van Red de Kuip wordt 'de kracht van de historie gekoppeld aan de bijzondere sfeer , aangepast aan de huidige eisen', stelt Eekelaar. Zo worden 32 roltrappen en acht liften aangebracht om het stadion te moderniseren. Eekelaar: 'Het gaat er nu om de laatste voorstanders van nieuwbouw onze richting op te krijgen. Dan heeft Feyenoord in 2019 weer het beste en modernste stadion van Nederland.'

Ook in die 'gepimpte' Kuip zullen de inkomsten voor Feyenoord verdubbelen, voorspelt Eekelaar. 'Het stadion is een middel, een gezonde exploitatie het doel. We hebben berekend dat de begroting kan stijgen van 40- naar 85 miljoen euro.'

Bij dat nieuwe stadion past een andere bestuursstructuur, stelt Red de Kuip. Nu houden de sportclub Feyenoord - de amateurtak met een meerderheid van de aandelen in het stadion - de BVO Feyenoord en Stadion Feyenoord elkaar 'in een wurggreep', aldus Eekelaar. 'De leiding moet worden overgelaten aan professionals, al die machtsverhoudingen bij Feyenoord staan de voortgang van Feyenoord in een gerenoveerde Kuip in de weg. We moeten af van de ons-kent-ons-cultuur.'

Bron: volkskrant.nl/sport/krijgt-de-kuip-toch-derde-leven~a3938774/ (door Robèrt Misset)

Terug naar boven

Aanzet tot discussie: Een supporters trust bij Feyenoord?

30-03

Feyenoord supporter en FSV lid Tsjalle van der Burg heeft een uitgebreid rapport opgesteld over de mogelijkheid van een zogenaamd supporters trust bij Feyenoord. Tsjalle, tevens econoom bij de Universiteit Twente, zet in zijn stuk uiteen hoe een dergelijke vereniging invloed op de club kan uitoefenen. Hierdoor zou Feyenoord, zeker in tijden waarbinnen de vercommercialisering van het voetbal een hot-topic is, weer meer van de supporters kunnen worden.

Hieronder vindt u zijn artikel met een link naar het gehele rapport. Het rapport en artikel geven niet de mening weer van het FSV bestuur. We delen het omdat we het stuk interessant vinden en het ons, en u als lezer, aan het denken kan zetten.

De FSV dankt Tsjalle voor zijn werk en nodigen onze leden uit reacties met ons te delen. Dat kan door een mail te sturen naar info@feyenoordnet.nl met als onderwerp supporterstrust Feyenoord.

Een Supporters' Trust voor Feyenoord
De laatste tijd is niet iedereen tevreden over alle bestuurders van Feyenoord. Sommige mensen bekritiseren de mislukte pogingen om een beter stadion te krijgen. Andere mensen, waaronder burgemeester Aboutaleb, vinden de relatie tussen bestuurders en supporters niet optimaal. Dit stuk heeft niet als doel om commentaar op recente gebeurtenissen te geven. Het richt zich op enkele fundamentele vragen die van belang zijn voor de lange termijn.

Wie kiest eigenlijk de bestuurders van Feyenoord, op momenten dat het tijd is voor een wisseling van de wacht? Zou het wat dit betreft ook anders kunnen? En als gekozen bestuurders na enkele jaren toch wat minder goed blijken dan gehoopt, hoe zorgen we er dan voor dat ze tijdig hun functie neerleggen?

Maar voor we ons het hoofd breken over Feyenoord, gaan we even ontspannen naar het Engelse voetbal kijken.

Supporters' trusts

In Engeland is de commercialisering van het voetbal ver voortgeschreden. Veel clubs hebben zakelijke eigenaars die supporters vooral als klanten zien. In Nederland zie je zulke eigenaars voorlopig alleen maar bij Vitesse en Den Haag.

In reactie op de sterke commercialisering zijn in Engeland supporters' trusts ontstaan. Een supporters' trust is een vereniging. Net als bij elke andere vereniging zijn de leden de baas, waarbij ieder lid op de ledenvergadering één stem heeft (one man, one vote). Elke trust is verbonden met een bepaalde profclub. De fans van die club kunnen lid worden van de trust, door aan de trust geld over te maken. De trust gebruikt dit geld vervolgens om aandelen van de profclub te kopen. De profclub kan het geld dan aan het stadion besteden, of aan spelers. Maar het belangrijkste is dit: de trust krijgt met de gekochte aandelen stemmen op de aandeelhoudersvergadering van de profclub - en dus invloed op het bestuur.

Engeland telt nu ongeveer honderd supporters' trusts, die samen zo'n 300.000 leden hebben. Ze hebben vooral zeggenschap bij clubs uit lagere divisies. Zo heeft bij Portsmouth een trust nu de meerderheid van de aandelen, en dus de meeste macht. In de Premier League is de invloed van de trusts kleiner. Premier League clubs zijn erg veel waard, waardoor het voor de fans te duur is om een groot deel van de aandelen te kopen. Alleen bij Swansea City heeft een trust flinke invloed; de fans hebben daar 17% van de aandelen, en dus ook 17% van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering.

Feyenoord heeft, als enige club in ons land, al iets wat een beetje op een supporters' trust lijkt: de vereniging Supporters steunen Feyenoord. Deze vereniging heeft in 2011 bijna een miljoen euro voor de profclub opgehaald dankzij vele kleine bijdragen van vele fans. Helaas heeft men nog geen echte invloed op het clubbeleid. Die invloed zou er wel moeten komen, terwijl men ook meer geld zou kunnen ophalen. Zo zou de vereniging de basis kunnen worden van een echte supporters' trust voor Feyenoord.

Naar een beter bestuur bij Feyenoord

Wat kan een supporters' trust prcies veranderen bij Feyenoord? Om dat uit te leggen eerst iets over de huidige situatie. Feyenoord heeft nu twee aandeelhouders: de Stichting Continuïteit Feyenoord, die 50,1% van de aandelen bezit, en de Vrienden van Feyenoord BV, die 49,9% van de aandelen heeft. De aandeelhouders kiezen en controleren de Raad van Commissarissen (waarvan tot voor kort Van Well voorzitter was, en nu Hoetmer.) Deze Raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, en benoemt en controleert de directieleden (Gudde, Van Geel en Koevermans). De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Stel nu dat Feyenoord een Supporters' Trust krijgt die binnen een jaar (zeg) 7 miljoen euro bij de fans ophaalt. Een dergelijk bedrag lijkt goed haalbaar. Hiermee kan men ongeveer 10% van de aandelen krijgen. De stemverhoudingen op de aandeelhoudersvergadering worden dan als volgt: Stichting Continuïteit Feyenoord 45,1% van de stemmen, Vrienden van Feyenoord 44,9%, en de Supporters' Trust 10%. (Hiervoor moeten overigens wel de statuten veranderen.) De Trust kan dus al redelijk vaak een beslissende stem hebben. De Trust mag ook een commissaris voordragen. Als de aandeelhoudersvergadering dan verder ook nog openbaar wordt, zullen de Commissarissen al veel beter gecontroleerd worden dan nu het geval is.

De aandeelhoudersvergadering wordt in principe eens per jaar gehouden, en gaat alleen over de hoofdlijnen van het beleid en de (her)benoeming van Commissarissen. Voor de rest krijgen de Commissarissen en de directie alle vrijheid hun werk te doen. De aandeelhouders beslissen dus nooit over de trainer, en zelfs niet over de technisch directeur. Maar als de prestaties op het veld jarenlang slecht zijn, moeten ze wel Commissarissen gaan wisselen.

Op de aandeelhoudersvergadering wordt op fatsoenlijke wijze kritiek gegeven. Men probeert falende Commissarissen met opgeheven hoofd te laten vertrekken (waarvoor geheim overleg vóór de vergadering nodig kan zijn), zodat ze na hun vertrek gewoon in De Kuip van voetbal kunnen blijven genieten. Feyenoord wordt zo een vriendelijke club, en mensen met capaciteiten willen er graag bestuurder worden.

Door de fans zeggenschap te geven, betoont de club hen respect. Dat is op zich al mooi, maar het kan volgens moderne inzichten ook het supportersgeweld doen verminderen (hoewel voor de kleine groep echte relschoppers hard beleid nodig blijft).

Op lange duur kan de Trust, dankzij de bijdrages van leden, de grootste aandeelhouder worden, met wie weet 40% van de stemmen. Feyenoord is dan weer echt van de fans.

Hoeveel kost het?

Een supporter kan lid van de Trust worden door 500 euro ineens te betalen. Daarvoor krijgt hij een stem op de ledenvergadering, en één aandeel in de Trust met (een beperkte) rente. Hij mag als hij wil extra aandelen bijkopen. Hierop krijgt hij ook weer rente, maar geen extra stemrechten. Mensen die moeite hebben met het idee van one man, one vote wordt geadviseerd supporter van Ajax te worden.

Er is ook een alternatief: elk jaar 50 euro contributie betalen. Iemand die zijn eerste 50 euro contributie betaalt krijgt meteen stemrecht, maar nog geen aandeel in de Trust. Wanneer hij tien jaar lang contributie heeft betaald, en dus 500 euro heeft ingebracht, wordt hij voor het leven lid zonder verder nog contributie te betalen. Hij krijgt dan ook een aandeel met rente.

De Trust gebruikt haar geld om aandelen in de profclub te kopen, die het geld dan bijvoorbeeld in het stadion kan investeren. De profclub betaalt de Trust dividend op de aandelen. Dit stelt de Trust in staat haar leden rente te betalen en haar kosten te dekken.

Een ideaal

Juist nu Feyenoord het moeilijk heeft, moeten we over onze grenzen heenkijken. Dit stuk gaat niet alleen om Feyenoord, maar ook om een groter ideaal. Het ideaal dat het voetbal van de mensen is. En als er één club in ons land is die dat ideaal met kracht kan uitdragen, dan is dat Feyenoord. Sterk in Rotterdam, sterk in Nederland. Laat de duizend lampen van het Feyenoord stadion ook voor Den Haag en Arnhem bakens in de verte zijn.

Tsjalle van der Burg is supporter van Feyenoord en econoom bij de Universiteit Twente. Dit stuk is gebaseerd op een langer rapport.

Bron: feyenoordnet.nl/nieuws/feyenoord-nieuws/13013/een-supporters-trust-bij-feyenoord.html (door Tsjalle van der Burg)

Terug naar boven

Nieuws

Wie zijn wij?

Aangesloten bedrijven

Besix

Ruim 100 jaar geleden is BESIX opgericht door twee Nederlandse jongens, Charles en Jacques Stulemeijer. Via de “Belgische Beton Maatschappij” is dat BESIX geworden.

Na 80 jaar heeft BESIX zich opnieuw in Nederland gevestigd, eerst in Breda, maar kort... Lees verder »

Croon

Al meer dan 135 jaar is het bedrijf Croon Elektrotechniek niet meer weg te denken uit de top van de Nederlandse installatiebranche. We staan aan de basis van vele technologische ontwikkelingen. We zijn verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische... Lees verder »

Hypercube

Hypercube is sinds 1 januari 2000 als adviesbureau actief in sport, openbaar vervoer en maatschappelijke kosten-baten analyses. Het Utrechtse kantoor is als geen ander in staat om de wisselwerking aan de oppervlakte te brengen tussen sportieve prestaties... Lees verder »

IOB

IOB is een onafhankelijk ingenieursbureau dat bijdraagt aan de bebouwde omgeving van morgen. Hierbij is geen opdrachtgever te groot en geen project te klein. Door vakmanschap uit te dragen, enthousiast en duidelijk te zijn moet IOB een toonaangevend ingenieursbureau... Lees verder »

Mammoet

Mammoet staat al meer dan twee eeuwen bekend om de innovatieve oplossingen en het beste materieel. Mammoet is vooral gebouwd op het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons hebben.
Dat vertrouwen inspireert 5.000 Mammoet professionals om hun werk elke dag... Lees verder »

Molenaar & Co

Molenaar & Co architecten, luidt onze naam. We hadden ook voor architecten en restauratoren kunnen kiezen want vanaf onze oprichting ontwerpen en restaureren we al, en met evenveel toewijding. Molenaar & Co architecten is in ruim 25 jaar geworden... Lees verder »

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Wij danken:

 • Jana & fr12 voor de foto's van de huidige Kuip.
 • Robin voor het ontwikkelen van de website.
 • DPI voor de impressies van de vernieuwde Kuip.