Tweet
Het plan Video Vraag en antwoord Het ontwerp Nieuws Wie zijn wij? Contact

RedDeKuip

Onze stichting is in 2012 opgericht met als doel Rotterdam en Feyenoord een goed alternatief te bieden voor een nieuw stadion.
De Kuip is nog lang niet op, maar wel toe aan een derde leven.

Met ons plan willen we een perspectief bieden voor Feyenoord in De Kuip voor de komende tientallen jaren.
Met ons plan kan Feyenoord de begroting minimaal verdubbelen, zonder afbreuk te plegen aan het internationaal beruchte en beroemde stadion (video).

Feyenoord City

Op het moment wordt er gewerkt aan een derde nieuwbouwplan, de vorige plannen waren niet haalbaar.

Vooralsnog is er nog weinig inhoudelijk bekend behalve dat de totale kosten van het project rond de 1 miljard zullen bedragen.
Een belofte die wel gedaan is door de projectorganisatie is dat De Kuip behouden blijft, dit is tevens een eis van de gemeente.

Actueel

Gianotten, OMA: "In onze opdracht is renovatie niet onderzocht" - NRC »

Van Holst: "wie wat gaat betalen ... juist dat zal bepalen of dit daadwerkelijk een goed plan is, of slechts een mooie droom" - VersBeton »

FSV: "Van betrokkenheid is wat ons betreft geen sprake" - Feyenoordnet »

Kroon, D66: "Dat Feyenoord City-verhaal wordt steeds uitgesteld. Daar moet ons eigen plan voor het Stadionpark niet onder lijden" - AD »

 • Het mooiste stadion van Nederland, het beste stadion voor Feyenoord.

Samenvatting plan 2015

Klik op het boekje om de samenvatting van ons plan (2015) te bekijken.

Red De Kuip Samenvatting - Issuu Bookcover

Video met dank aan DPI Animation (2014)

Reacties en vragen

Veelgestelde vragen

 • +

  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van jullie plan?

  Ons plan voorziet in een grondige vernieuwbouw van het huidige stadion. We behouden in ons plan de unieke kwaliteiten van De Kuip zoals de tribunes dicht op het veld, de doorlopende hoeken en de vrijhangende ringen. Daar voegen wij echter de modernste businessfaciliteiten, goede supportersvoorzieningen en state-of-the-art ICT-infrastructuur voor een ‘smart stadium’ aan toe. De capaciteit wordt uitgebreid naar maximaal 73.000 plaatsen en door het afsluitbare dak of verlengde dak zit iedereen droog. De horeca wordt goed bereikbaar door gigantische omlopen achter de ringen en het is prettig voor iedereen om langer in het stadion te verblijven.

  Met deze maatregelen voldoet ons plan op een relatief goedkope wijze aan de eisen van modern en toekomstig voetbal. Dit zorgt ervoor dat de begroting van de BVO groeit. Belangrijker is echter dat dit geld terecht komt bij het eerste elftal en de jeugdopleiding.

  Daarnaast bieden we nog een aantal opties zoals extra capaciteit en een uitschuifbaar dak. Ook kunnen er extra vierkante meters binnen het stadion worden gebouw en kunnen wij de trainingsaccommodatie neutraal meefinancieren.

 • +

  Is een vernieuwing van De Kuip nodig?

  Ja, dit is nodig. Technisch kan de Kuip nog jaren mee. De kwaliteit van de voorzieningen is echter verouderd. Op dit moment blijft Feyenoord met de inkomsten per bezoeker achter op andere clubs in Nederland. Zeker op zakelijk gebied valt er nog veel winst te boeken.

  Voor supporters realiseren we meer en betere horecavoorzieningen. Door de nieuwe omlopen is het ook vanaf de 2e en 3e ring eenvoudig om een hapje of drankje te halen. Bij slecht weer zit iedereen droog. Lounges, een groot aantal schermen en goede connectiviteit bieden extra comfort voor de supporters om voor, tijdens en na wedstrijden prettig in het stadion te verblijven.

  De zakelijke bezoekers worden meer op maat bediend. Het huidige Maasgebouw verdwijnt en hiervoor komt een geheel nieuwe businesszijde in de plaats. Zo zetten wij nadrukkelijker in op voorzieningen voor de grote groep MKB-ers die Feyenoord een warm hart toe draagt. Maar ook de grotere bedrijven worden op hun wenken bediend door een beter aanbod van zakelijke ruimtes, indoor VIP-parkeerplaatsen en grotere business-units. Door de segmentatie en diversiteit die wij voorzien in businessfaciliteiten kan elk type bezoeker worden bediend in het stadion zowel in kwaliteit van de seats en units als de ondersteunende horeca.

  Belangrijk is dat de businessfaciliteiten in ons plan dicht op veld zitten zodat zakelijke bezoekers snel een drankje of hapje kunnen halen. Lang in de rij staan en koude kroketten zijn er niet meer bij!

 • +

  Wat "redden" jullie aan De Kuip?

  Wij geloven vanaf het begin in de kracht en toegevoegde waarde van het bestaande stadion voor Feyenoord. Kort geleden behoorde sloop van het stadion nog tot de opties. Inmiddels zijn er meerdere plannen die uitgaan van het bestaande stadion en alle plannen gaan uit van de huidige locatie. Dit voelt voor ons al als pure winst en is De Kuip voor ons al grotendeels ‘gered’

  Nu gaat het erom zo goed mogelijk om te gaan met het stadion. Wij richten ons daarbij in eerste instantie niet op een mooie impressie van de buitenkant, maar op de binnenzijde. De huidige vorm en sfeer van de Kuip vormen het uitgangspunt voor ReddeKuip en blijven volledig behouden. Hierbij gaat het ons met name om de binnenzijde van het stadion, dit is de plek waar voetbal ongekend wordt beleefd en de beroemde intimiderende sfeer van Feyenoordsupporters ontstaat.

  Deze aspecten in ons plan versterkt door een vrij hangende derde ring met doorlopende hoeken en verbeterde parterretribunes. De verlengde luifel of het schuifbare dak zorgen ervoor dat alle toeschouwers droog zitten. Extra voordeel is dat het geluid tijdens de wedstrijden nog meer in het stadion blijven hangen. Hierdoor ontstaat een ultiem Kuipgevoel. Onze voorkeur heeft een zo open mogelijk dak waardoor het een licht en open stadion blijft. Dus na de vernieuwing kan je nog steeds een plaatsje in de zon vinden.

  Tenslotte is het feit dat de Kuip een gemeentelijk monument is voor ons een belangrijk uitgangspunt. De architectonische kwaliteiten maar ook de historische elementen (bijvoorbeeld aan de Olympiazijde) blijven zoveel mogelijk intact.

 • +

  Wat zijn de voordelen voor supporters?

  Het beste voor Feyenoord, dat staat bij ons aantoonbaar vanaf het allereerste begin voorop. Dit is de belangrijkste overeenkomst tussen ons plan en het belang van de supporters.

  Zolang wij bezig zijn staan wij in nauw contact met verschillende geledingen van de supporters. Daarnaast hebben we zorgvuldig kennis genomen van de visie die door de FSV en de Feijenoorder is opgesteld. We kunnen grotendeels voldoen aan de gestelde randvoorwaarden en hebben daarnaast nog ruime mogelijkheden om samen met supporters de plannen verder uit te werken.

  Specifiek voor supporters en de hele Feyenoordfamilie is in ons plan de gehele Noordzijde gericht op de beleving van Feyenoord. Zo realiseren we daar

  Bijvoorbeeld een nieuw supportershome en is er plek voor het home of history en de fanshop.

  Aan de binnenkant is het behouden en versterken van de sfeer een belangrijk voordeel. Dit doen wij door het behoud en verbeteren van de parterretribunes. Daarnaast verdwijnt de gracht en bieden wij de mogelijkheid voor een groot stavak

  De exacte uitwerking van het plan, de Noordzijde en supportersvoorzieningen willen wij samen met supporters verder uitwerken.

 • +

  Wat zijn de voordelen voor zakelijke bezoekers?

  Het belangrijkse voordeel voor de zakelijke bezoeker is dat er voor iedereen wat wils is. Van betaalbare seats voor de kleine ondernemer tot exclusieve en luxe lounges voor het topsegment. De businessfaciliteiten zitten allemaal dicht op het veld met korte looplijnen naar horeca en andere voorzieningen. Daarnaast komen er ruim voldoende parkeerplaatsen naast het stadion.

 • +

  Wat is de capaciteit van het stadion?

  Het stadion biedt plaats aan maximaal 73.000 toeschouwers. Deze plaatsen voldoen allemaal aan de eisen van FIFA/ UEFA. Hiervan is ongeveer 10% voor de zakelijke bezoeker.

 • +

  Kan Feyenoord tijdens de bouw doorspelen?

  Ja dat kan, zelfs met behoud van de sfeer en zo min mogelijk overlast voor de exploitatie. Tijdens de verbouwing gaat het voetbal gewoon door. Het speelschema van Feyenoord gaat altijd voor.

  De planning is zodanig opgesteld dat de grote bouwactiviteiten met name worden uitgevoerd tijdens de zomerstop. Daarnaast worden de bouwwerkzaamheden vanaf de buitenzijde uitgevoerd zodat het veld en tribunes intact blijven..

 • +

  Wat draagt het stadion bij aan Rotterdam?

  Ons plan voorziet in een levendige invulling aan alle kanten van het stadion. Niet alleen op wedstrijddagen, maar ook doordeweeks wordt het stadion daardoor een aantrekkelijke trekpleister voor Zuid. Niet alleen voor zakelijke bezoekers, maar er is ook plek voor leerlingen, studenten en omwonenden.

  Het stadionconcept voorziet voor elke zijde een apart thema. Twee zijdes krijgen een volledig maatschappelijk karakter. De Marathonzijde is bestemd voor onderwijsdoeleinden en de Olympiazijde is specifiek gericht op maatschappelijke voorzieningen voor Zuid. De Olympiazijde met het voorplein wordt daarmee een nieuwe ontmoetingsplek voor Rotterdam-Zuid. In samenspraak met maatschappelijke organisaties werken we dit graag verder uit.

  Het plan voorziet in een forse impuls in de stadiondriehoek. Waar het gebied nu gedomineerd wordt door asfalt en betontegels, ontstaat straks een levendig en aantrekkelijk openbaar gebied om het stadion. Ook komt er een aantrekkelijke looproute tussen Veranda, Varkenoord en het treinstation. Zeker als in overleg met NS/ Pro Rail bereikt kan worden dat het treinstation dagelijks in gebruik genomen wordt, ontstaat een nieuw OV-knooppunt voor Zuid. Dit verhoogt de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid enorm.

  Met de invulling van de stadiondriehoek blijft of Varkenoord alle ruimte beschikbaar voor de Sportcampus. In overleg met de gemeente kan nog bekeken worden hoe het stadion en de openbare ruimte hier zo goed mogelijk aan kan bijdragen.

  Voor Rotterdam is ook het creeren van extra banen een belangrijk voordeel. De bouw genereert voor ruim 100 manjaren werk, waarvan ruim 60% uit de regio zal worden betrokken (zie ook de aangesloten bedrijven), en 10% is bestemd voor social return.

 • +

  Hoe worden de supporters betrokken bij de plannen?

  We hebben de ons gebruikelijke betrokkenheid van supporters via overleg, social media, bijeenkomsten en tijdens wedstrijddagen. Ons voorstel is om een speciale supporterswerkgroep in te richten. In deze werkgroep komen vertegenwoordigers met breed draagvlak binnen alle supportersgeledingen (FSV, FSR, Feijenoorder, FBC, Het Legioen, Redactieleden websites, et cetera)

  Graag horen we ook hoe supporters hier zelf bij betrokken willen worden.

 • +

  Betaalt de gemeente mee?

  Nee, een bijdrage van gemeente of een gemeentelijke garantie is niet per se nodig om de financiering rond te krijgen. Wel is een gemeentegarantie aantrekkelijker dan lenen tegen een marktconforme rente en daardoor uiteindelijk beter voor Feyenoord. Het stadion wordt met een gemeentelijke garantie goedkoper. De gemeente krijgt daar uiteraard ook iets voor terug, we vinden het belangrijk dat het stadion banen oplevert voor Rotterdam en een maatschappelijke functie krijgt. Lees hier ook: 'Wat draagt het stadion bij aan Rotterdam?'

 • +

  Hoe lang gaat het stadion mee in jullie plan?

  Technisch gezien kan het stadion nog jaren mee. Ook na onze vernieuwbouw bedraagt de technische levensduur minimaal 50 jaar. Functioneel kan het stadion ook minimaal deze periode mee. Hiervoor reserveren we elke 10 jaar een bedrag zodat geinvesteerd kan worden in een nieuwe inrichting van de business- en supportersvoorzieningen. Hierdoor blijft het stadion up-to-date. De financiering is maximaal binnen 30 jaar afgelost.

 • +

  Is jullie plan nog wel renovatie te noemen?

  Nee eigenlijk niet, hier doen we onszelf mee tekort. Eerder noemde we het al modernisatie, maar eigenlijk is “vernieuwbouw” een betere omschrijving. In ons plan maken we namelijk wel gebruik van de Kuip als basis, met name de constructie en tribunestructuur. Echter is het plan voor 78% aanvullende nieuwbouw. We bewaren het beste van De Kuip, maar vernieuwen naar moderne maatstaven zodat Feyenoord de komende 50 jaar structureel kan meedoen in de top.

 • +

  Waarom kiezen jullie voor een schuifdak?

  In het verkenningstraject is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen dat we De Kuip voorzien van een te openen dak. Wij kiezen bewust voor een schuifdak en hebben onze technici hier een speciale constructie voor laten bedenken. Deze constructie zorgt ervoor dat het schuifdak vanaf de binnenkant precies dezelfde 'open sky' heeft in vergelijking met ons stadion zonder een dak. Een schuifdak is weliswaar duurder dan een tentdak maar heeft een aantal belangrijke voordelen. Bij concerten en grote evenementen is de akoestiek beter en is er minder geluidsoverlast voor de omgeving. Daarnaast is een schuifdak beter bestand tegen zware belasting door regen en sneeuw. Voordeel is ook dat het dak tijdens plotseling zware weersomstandigheden snel gesloten kan worden. Ten slotte heeft het schuifdak een langere levensduur.

 • +

  Waarom kiest Red De Kuip voor een derde ring?

  In het TNO rapport van 2005 is een verkenning gedaan naar een capaciteitsuitbreiding van De Kuip. Hier is onderzoek gedaan naar het toevoegen van een derde ring of het verlengen van de tweede ring. Beide opties zijn mogelijk. Er zijn echter een aantal belangrijke voordelen aan onze vrijhangende derde ring. Een eerste groot voordeel is dat er tussen de tweede en de derde ring een omloop gerealiseerd kan worden. Deze omloop heeft in ons plan zicht op het veld en zorgt er dus voor dat je tijdens het halen van een hapje of drankje zicht blijft houden op de wedstrijd. Dit komt ook de exploitatie van het stadion ten goede. Daarnaast is een belangrijk stijlkenmerk van De Kuip het overhangen van de tweede ring ten opzichte van de eerste ring. Hierdoor zit je dicht op het veld. Onze derde ring hangt op dezelfde manier over de tweede ring. We versterken hiermee de unieke kuipbeleving door het publiek zo dicht mogelijk op het veld te laten zitten.

Reageer ook!

Laat je reactie achter of stel een vraag via onderstaand formulier:

Nieuws

Onze stichting heeft inmiddels tot veel discussie en opinies geleid. Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

Close-read: David Gianotten (OMA) over Feyenoord City

24-10

Voorlopig is er nog geen business-case voor Feyenoord-city, maar mondjesmaat worden er een aantal dingen bekend. Dit weekend gaf David Gianotten een interview af aan het AD. Een close-read, want er staan opvallende zaken in.

Gianotten: ,,De bouw van een stadion kan heel economisch gebeuren. Zo'n complex heeft weliswaar veel oppervlakte, maar vergt relatief weinig materiaal. De hoeveelheid beton en staal valt best wel mee. Maar goed, je hebt het nog altijd over een forse investering. Het wordt geen luxe ding, maar voldoet wél aan alle eisen.

Een nieuw stadion vergt ten opzichte van een vernieuwing van De Kuip een heleboel materiaal, als je appels met appels vergelijkt tenminste. Om een (ver)nieuw(d) stadion te realiseren zal er wel degelijk flink geïnvesteerd moeten worden in materiaal, want belangrijk is het volume achter de ringen. Dit volume zorgt ervoor dat er hogere omzetten behaald kunnen worden en bezoekers langer verblijven in een stadion. Met alleen twee of drie ringen aan tribunes voldoe je wellicht aan de eisen, maar ben je er niet qua commercie, dit is ook het huidige probleem van De Kuip. Recente voorbeelden waar ze dit nu willen gaan aanpakken zijn Bernabeu, Camp Nou en de Arena. In zulk volume kan je ook restaurants, barretjes, shops, wellicht een club en business-lounges kwijt, dit zijn belangrijke aanjagers voor de 365-dagen exploitatie van een stadion. In de artist-impression van dit nieuwe stadion zien we open lucht onder de ringen, het zou opvallend zijn om juist op dit punt en deze luxe te besparen.

Een volledig geluidsdicht dak zou te duur worden, en bovendien heb je nauwelijks nog grote stadionconcerten. Dan moet je wel heel veel investeren voor twee à drie happenings per jaar.

In opdracht van de verkenners heeft Red De Kuip al doorgerekend en aangegeven dat het plaatsen van een afsluitbaar- en geluidsdicht dak wellicht niet genoeg zou opleveren om dit te bekostigen. De kosten van een dergelijk dak op De Kuip zouden ongeveer 70 miljoen euro bedragen, bij een nieuw stadion zouden deze kosten zelfs hoger uitvallen doordat de oppervlakte groter is. Onder het mom 'u vraagt, wij draaien' hebben wij twee aanbiedingen gedaan tijdens de verkenning: 135 miljoen euro voor een stadion met verlengde luifel (zodat men op de parterre ook droog zit) en voor 215 miljoen euro een stadion met geluidsdicht- en afsluitbaar dak.

Waar je in de Kuip nog tegen de onderkant van de tweede ring aankijkt, is dat in het nieuwe stadion nauwelijks het geval.

De kracht van De Kuip is juist dat de ringen over elkaar heen hangen. Hierdoor zitten alle bezoekers dicht op het veld en bewegen de tribunes als er een doelpunt gemaakt wordt, deze beelden gaan de hele wereld rond! Dit beschouwen wij dus niet als een nadeel. Sterker nog, dit unieke kenmerk van De Kuip willen we juist herhalen door de derde ring licht te laten overhangen over de tweede ring (in plaats van het verlengen van de tweede ring)!

Locatie nog niet toegelicht

De locatie aan De Maas is prachtig, OMA wil graag dat hun ontwerp goed gezien wordt. Maar deze locatie komt met een prijs: De gebouwen daar moeten uitgekocht worden, waterleidingen moeten omgelegd worden, de bewoners moeten worden gecompenseerd en het stuk grond waar het stadion in de Maas staat moet klaargemaakt worden.
Een schatting die ronddwaalt is dat het stadion aan de Maas ongeveer 500 miljoen euro moet gaan kosten (stichtingskosten), dat is aanzienlijk meer dan een vergelijkbare renovatie van 135 miljoen euro.

Twijfels bij uitbreidbaarheid

Een stadion aan de Maas zit direct aan de maximale ruimte die beschikbaar is. Dat zou kunnen betekenen dat het stadion in de toekomst niet meer is uit te breiden. Concurrenten (Ajax en PSV) staan niet stil, over 20-30 jaar zou Feyenoord weer de ruimte moeten hebben om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Met dit concept zijn deze mogelijkheden er niet. Met het renovatie-concept van Red De Kuip wèl.

Tot slot

Het ontwikkelen van een 'Feyenoord-city' is een goed idee, de combinatie van uitgaansmogelijkheden, retail, woningbouw, sport en een stadion kan complementair aan elkaar werken. Maar hiervoor is geen duur stadion nodig als vervanging van De Kuip. De Kuip kan net zo goed gemoderniseerd worden en is net zo goed een icoon van de stad als een nieuw stadion zal zijn, De Kuip heeft zelfs een voordeel doordat het historische waarde bij zich draagt en een voorbeeld is geweest voor andere stadions in de wereld.
De gemeente is goed op weg met het stadionpark, De Kuip past daar prima in en sluit ook nog eens aan op de huidige infrastructuur (die wel een upgrade verdient).

Een echte aanjager (vliegwiel) van dit stadsdeel zou een nieuwe verbinding zijn in de vorm van een stadsbrug of metrolijn. @College Rotterdam: Arie Krijgsman uit ons team kan daar alles over vertellen.

Terug naar boven

Waterleidingen lopen dwars door mega-project Feyenoord City

13-10

Drie enorme waterleidingen van Evides op Zuid kunnen de plannen voor Feyenoord City lelijk in de weg zitten. De buizen lopen precies door het gebied, waar onder meer het nieuwe stadion moet komen. ,,Omleggen van die pijpen kost miljoenen.''

De pijpleidingen verbinden de Biesboschbekkens met Kralingen, waar door Evides drinkwater wordt geproduceerd. ,,Die leidingen zijn de slagaders van ons systeem'', zegt manager infra Robbert Wever. ,,Nu willen ze er precies bovenop een parkeergarage bouwen. Moet je je voorstellen dat er een heipaal door zo'n leiding wordt geslagen. En dan zeggen ze bij Feyenoord City doodleuk: dan schuiven jullie die buizen toch een stukje op?''

Lees het volledige bericht: http://www.ad.nl/rotterdam/waterleidingen-lopen-dw...

Bron: ad.nl/rotterdam/waterleidingen-lopen-dwars-door-mega-project-feyenoord-city~aadf2ecc/ (door Marcel Potters)

Terug naar boven

Renovatie is de trend voor grote stadions

12-10

"Veel clubs betrekken een nieuw stadion, dus moeten wij dat ook doen". Dat was ongeveer de strekking van de argumentatie om als Feyenoord zijnde ook voor een nieuw stadion te kiezen een paar jaar terug. Clubs als AA Gent, Bayern, Arsenal en ook Ajax hebben deze keuze gemaakt en dat heeft ze zeker geholpen om succesvol te zijn. Echter zijn nu de ècht grote clubs aan zet: Barcelona, Liverpool, Real Madrid. Allen kiezen ze nu (2016) voor renovatie van hun stadion. Is renovatie een trend aan het worden?

Een te klein jasje

Ten eerste: Er zijn grote verschillen tussen de clubs in de bovengenoemde voorbeelden. De clubs die voor nieuwbouw kozen hebben goede argumentatie in handen waarom ze niet voor renovatie of uitbreiding van hun huidige stadion kozen: Het stadion (of het gebied eromheen) was dermate klein dat een renovatie niet de nodige capaciteit kon bieden. Bij al deze clubs is de stadioncapaciteit ongeveer verdubbelt ten opzichte van hun vorige stadion.
Vooral Bayern en Ajax springen eruit. Beide clubs hebben dankzij een nieuw stadion een stabiele plaats in de top van hun competities kunnen bemachtigen. Maar bij beide clubs was dit ook noodzaak: Waar voor het millennium geld niet zo'n grote rol speelde wordt dit alsmaar belangrijker. Beide clubs hebben daar goed op ingespeeld, want door de successen van deze clubs puilden hun kleine stadions uit en was het bouwen van een nieuw stadion met een grote capaciteit (50.000+) verantwoord. Nieuwbouw was dus een logische keuze.

Gematst door de gemeente

Zijspoor: Het financieren van een (ver)nieuw(d) stadion is een complexe zaak, waarbij de hulp van de gemeente essentieel is. In het geval van de Arena heeft de gemeente bijna het hele stadion betaald en dit verantwoord richting de EU en Den Haag door de parkeergarage eronder als kostenpost en aanjager aan te dragen, een slimme truc. In België probeert de ontwikkelaar van de Arena deze truc te herhalen voor het nationale stadion, maar dat lukt niet meer. Hetzelfde geldt voor AA Gent, deze club heeft een nieuw stadion en de omzet is meer dan verdubbeld. Maar ook in het geval van AA Gent is het stadion (à 76 miljoen, cap: 20.000) geheel mogelijk gemaakt door garantstellingen en financiering van de gemeente.

Deze stadions konden waarschijnlijk niet gerealiseerd worden zonder substantiële inbreng van de gemeentes.

Het jasje past, maar mag moderner

Er vindt nu een wending plaats in stadionland. Clubs als Barcelona, Liverpool en Real Madrid hebben reeds een groot stadion wat vaak uitverkocht is. Het jasje past en sluit perfect aan op het verzorgingsgebied, echter lopen de stadions van deze clubs tegen exploitatie-limieten aan. Bij al deze clubs wordt de afweging gemaakt om te kiezen tussen nieuwbouw en renovatie. Echter, bij nieuwbouw moeten er tribunes en ringen gebouwd worden om weer 50.000+ man te kunnen huisvesten (met bijbehorende kosten), in het geval van renovatie staan deze tribunes er al en dient er alleen een kwaliteitsimpuls plaats te vinden. Daarom kiezen deze clubs er ook voor om hun stadion te moderniseren: De infrastructuur is er al, de capaciteit is er al en het stadion zelf draagt historische waarde met zich mee. Er hoeft geen nieuw icoon gemaakt te worden, het is er al.

Neem Camp Nou: Het is een icoon, en het is één van de redenen om naar Barcelona te gaan. In het geval van Camp Nou de overweging gemaakt om een nieuw stadion te bouwen, de kosten om hetzelfde programma te projecteren als bij de modernisatie van dit prachtige stadion en het gebied bedragen 1 tot 1,5 miljard euro. Barcelona is een rijke club, maar de keuze is hier begrijpelijk. De basis is goed, dus daar wordt op uitgebreid.

Dus wat moet Feyenoord doen?

Feyenoord is ondertussen een aantal maanden bezig met Feyenoord City. Of eigenlijk: De ontwikkelaars van Feyenoord City zijn al een aantal maanden bezig een plan te ontwikkelen voor het hele gebied, wat complementair kan werken aan een stadion aan de Maas, maar ook voor een stadion in de driehoek. Feyenoord heeft dat maar te volgen, want na de vorige plannen is Feyenoord niet meer in leidend in dit project en hangt het lot af van de ontwikkelaars. Ook de gemeente wil graag de stadionpark plannen eindelijk eens realiseren.

Het is een prachtige locatie daar aan de Maas om een nieuw stadion te bouwen. Het zal dan ook zeker een icoon opleveren als dit allemaal financierbaar blijkt. Alleen het prijskaartje is even slikken: ongeveer 200 miljoen voor het verkrijgen van de locatie en nog eens 3 à 400 miljoen voor het bouwen van een stadion half in het water. De grote vraag is hoe Feyenoord dat moet gaan financieren of in welke mate de gemeente hier gaat bijspringen om dit mogelijk te maken? En nog belangrijker: Wat houdt Feyenoord dan onder de streep over? Is dat nog steeds de gehoopte verdubbeling van de omzet (die met het plan van Red De Kuip mogelijk is) en op welke termijn is dit dan haalbaar?

Voor datzelfde bedrag bouwt Barcelona Camp Nou om tot een miljoenenfabriek met een omzet die viermaal de omzet van Feyenoord City in zijn geheel wenst. In Barcelona bouwen ze een huls om het al reeds grote stadion en herzien de stoelindeling zodat dat weer aansluit op de huidige maatstaven. Dat klinkt bekend.... Want dat is precies wat RedDeKuip voor ogen heeft met De Kuip, maar wat ook is opgepikt in kleinere schaal met het Polman Stadion (zie: van Bouwput naar voetbaltempel) of de renovatie- en uitbreidingsplannen voor de Arena.

Datzelfde gaan ze doen in Madrid, Liverpool en er zullen zeker andere clubs met een heel groot en iconisch stadion volgen. Ook de Arena gaat verbouwen en voor ongeveer 60 miljoen euro bouwen ze eenzelfde huls om het stadion heen zodat de commerciële vierkante meters toenemen tot 76.000m2. Het is eigenlijk een bekend recept voor een succesvol stadion voor de toekomst, vierkante meters achter de tribunes = inkomsten. Dat recept passen ze nu overal toe, zelfs bij vrij nieuwe stadions. Dat is ook deels het plan van RedDeKuip: 100.000 vierkante meter commerciële ruimte toevoegen binnen het bestaande grondgebied.


Conclusie: De Kuip is niet uit zijn jasje gegroeid, het heeft alleen een modernisatie nodig om Europees gezien weer een van de beste stadions te zijn, niet alleen het meest sfeervolle stadion.

De vraag is dus in hoeverre de gemeente wil en kan bijdragen in het stadion aan de Maas, want zonder zonder de financiële steun van de gemeente lijkt het fundament voor een nieuw op drijfzand te rusten. Daarnaast kan je je afvragen, is dit allemaal nodig? Want nog steeds blijft de vraag open staan: Is een (renovatie van het) stadion in de driehoek niet veel beter voor Feyenoord?

Ps: één van de voordelen is dat binnen de regelgeving overhangende ringen alleen nog bij een bestaand stadion mogen, bij een nieuw stadion mag dat niet meer, dus de kuipsfeer komt dan nooit meer terug! En juist die beelden zwerven de wereld rond (video)!

Terug naar boven

Raadsleden willen tekst en uitleg over Feyenoord City

12-10

Rotterdamse politici betreuren het dat er bij de gemeenteraad nog niets bekend is over Feyenoord City. Een bijpraatsessie over deze mega-ontwikkeling op Zuid was aangekondigd door het college, maar is niet doorgegaan. ,,Feyenoord moet een beetje peper in de bips krijgen en ons meenemen in dit project'', zegt CDA-raadslid Danielle Knieriem.

In een brief van 14 september geven de wethouders Schneider (Leefbaar, stedelijke ontwikkeling) en Visser (D66, sport) aan dat begin oktober een 'inhoudelijke update' over de planvorming rond het nieuwe stadion en de huidige Kuip zou plaatsvinden. Morgenochtend staat in het stadhuis een behandeling van de plannen voor het Stadionpark op de agenda, waar Feyenoord City niet onder valt.

Knieriem verbaast zich over deze gang van zaken: ,,Draagvlak is cruciaal. Ook bewoners van de Veranda begrijpen hier geen snars van. En dat is ook logisch. Dat die mensen niet op voorhand worden meegenomen in Feyenoord City, daar word ik een beetje ongelukkig van.''

Atletiekbaan
SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn vindt dat er eerst meer bekend moet zijn over Feyenoord City, voordat er knopen over het Stadionpark kunnen worden doorgehakt. ,,Er is door het college woningbouw gepland naast de Kuip. Dat wordt 'm dus niet als Feyenoord gewoon in het huidige stadion blijft voetballen'', zegt hij.

Ook PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn ziet beren op het pad. ,,Als Feyenoord City doorgaat, dan komt er een atletiekbaan in de huidige Kuip. Maar is Feyenoord City niet haalbaar, dan wordt die sportvoorziening ingepast op de Sportcampus Rotterdam. Daar kun je dan geen woningen neerzetten, zoals de bedoeling is.''

D66'er Stefan Kroon vindt eveneens dat Stadionpark en Feyenoord City het best 'tegelijkertijd en in samenhang' kunnen worden behandeld. ,,Dat Feyenoord City-verhaal wordt steeds uitgesteld. Daar moet ons eigen plan voor het Stadionpark niet onder lijden'', zegt hij.

Punt van orde
Fractievoorzitter Jeroen van der Lee (Partij voor de Dieren) wil hier een punt van orde van maken. ,,Het lijkt mij handiger om de behandeling van het Stadionpark uit te stellen, totdat we meer weten van Feyenoord City en of dit plan wel realistisch is. Want 1 miljard euro, ik weet niet of Feyenoord dit bij elkaar kan krijgen.''

Een woordvoerder van wethouder Schneider zegt dat de raad zelf een informatieve bijeenkomst over de plannen rond het oude en nieuwe stadion heeft afgeslagen. ,,Daar hadden ze geen behoefte aan. Er was geen animo voor.''

Een woordvoeder van Feyenoord City meldt dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de 'synchronisatie van de plannen'. ,,En dat zal de komende weken, misschien zelfs maanden zo blijven. Het één heeft tenslotte direct met het andere te maken.''

Bron: ad.nl/dossier-rotterdam/raadsleden-willen-tekst-en-uitleg-over-feyenoord-city~ad1b276d/ (door Marcel Potters)

Terug naar boven

Een goed plan of slechts een mooie droom?

22-05

Het is een belangrijke week voor Feyenoord, met de strijd om de beker én allerlei geruchten over het ontslag van de huidige directie. Maar laten we vooral de presentatie van de Feyenoord City-plannen niet vergeten, vindt Robin van Holst (Red De Kuip).

Eindelijk werd er meer duidelijk over de plannen, met de presentatie op 20 april van Feyenoord City en het nieuwe Het Nieuwe Station (HNS) in de raadzaal van het Stadhuis. Frank Keizer (projectleider Feyenoord City) en David Gianotten (OMA) presenteerden de plannen aan de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam. Opvallend, want eerdere presentaties werden door de Feyenoord directie (Gudde en Van Merwijk) gegeven. Er is nu duidelijk gekozen voor een andere aanpak met de focus op een eigen projectgroep met eigen communicatie.

Frank Keizer trapt af met een toelichting op de drie locaties die in samenspraak met de gemeente zijn gekozen. Namelijk nieuwbouw of verbouw in de Stadiondriehoek (huidige locatie), nieuwbouw aan de Maas op het Eiland van Brienenoord óf aan de Maas, daar waar de Gamma nu staat. Er is niet gekozen voor een renovatie van De Kuip, met als reden dat de grootse plannen voor Feyenoord City hierop niet eenvoudig te projecteren zijn. Keizer verduidelijkt dit met verschillende argumenten. Zo zou volgens hem de exploitatie tijdens de bouw afnemen. Ook zou het programma voor het complete Feyenoord City-gebied minder goed passen binnen de driehoek. Om diezelfde reden is de optie voor nieuwbouw in de Stadiondriehoek afgevallen, licht hij later toe.

De eerder al bekendgemaakte keuze voor een nieuw stadion aan de Maas (op de plek van de Gamma) wordt tijdens de presentatie onderbouwd. Deze locatie sluit het beste aan op de huidige infrastructuur én op deze plek is de meeste ruimte voor een uitbreiding van ‘Retail, Leisure, Living en Health’: er wordt duidelijk een complementair effect nagestreefd. Gianotten licht in dit kader toe dat deze keuze het beste aansluit bij de gebiedsvisie van de gemeente.

Werd eerst nog gezegd dat een stadion aan de Maas problemen zou opleveren voor de scheepvaart, nu wordt er vooral gesproken over de meerwaarde ervan ten opzichte van landinwaartse nieuwbouw. Qua exploitatie biedt de plek aan de Maas veel meer mogelijkheden. Gianotten benadrukt de uniciteit hiervan in de wereld. Andere locaties voor nieuwbouw boden bovendien niet genoeg mogelijkheden qua infrastructuur en voor het complementaire programma van 130.000 vierkante meter, waarbij de aanwezigheid van retail, recreatie, wonen en infrastructuur elkaar versterken. Gaf Keizer eerder (in het Algemeen Dagblad) aan dat er geen plan B is en dat afwijken van het plan een stilstand voor Feyenoord zou betekenen, nu nuanceert hij dit verhaal wat. Het zou in ieder geval het complementaire programma van Feyenoord City belemmeren, omdat de andere locaties voor nieuwbouw (Brienenoord, Stadiondriehoek) zich hier niet voor lenen: de exploitatie en financiering zijn voor deze locaties niet rond te krijgen. Als, zo stelt Keizer, het gepresenteerde plan geen doorgang vindt dan rest slechts een kleine renovatie van De Kuip als mogelijkheid en een bescheiden toevoeging van faciliteiten. Een externe partij – welke werd niet gezegd – werkt nu aan een plan voor de herontwikkeling van De Kuip zelf.

Wat voor de projectgroep in ieder geval vaststaat is dat De Kuip behouden moet blijven: goed nieuws voor velen. Gianotten vertelt dat OMA veel waarde hecht aan de monumentale waarde van De Kuip, met name de Olympiazijde. Een groot deel van de gemeenteraad sluit zich hierbij aan. Er wordt nadrukkelijk benoemd dat De Kuip een “attractor” moet blijven voor Feyenoordfans én de bezoekers van de toekomstige sportcampus. Met een mogelijke terugkeer van de atletiekbaan is bovendien een uitwisseling van faciliteiten met de te realiseren sportcampus mogelijk. Op de plek waar momenteel een atletiekbaan geprojecteerd is, wordt dan ruimte vrijgemaakt voor woningbouw in het Stadionpark. Zo ontstaat een steeds duidelijker beeld van het ultieme Feyenoord City.

Aan ambitie ontbreekt het in ieder geval niet bij de Feyenoord City projectorganisatie. Als het aan hen ligt komen er hotels, winkels, woningbouw en nieuwe uitgaansgelegenheden, vergelijkbaar met de Heineken Music Hall en Ziggo Dome. Op dit punt wordt concurrentie met de hoofdstad gevoeld. Hoe ambitieus en gedreven ook, er zijn een hoop uitdagingen te overbruggen en kritische vragen vanuit de raad blijven niet uit. In de gebiedsvisie is eerder bijvoorbeeld uitgegaan van 20.000 m2 gebiedsontwikkeling: een groot verschil met de gepresenteerde 130.000 m2. Is de parkeercapaciteit toereikend voor deze groei in bezoekers? En hoe worden de nieuwe stadsbrug én het nieuwe trein-, tram- en metrostation uit het plan gerealiseerd? De gemeenteraad zegt openheid te verwachten én te willen verschaffen over het plan en de onderliggende businesscase. In dat kader komt er tevens een second opinion, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Adriaan Visser (wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport) heeft bovenstaande inmiddels toegezegd.

Het gepresenteerde plan voor Feyenoord City mét het stadion aan de Maas is ambitieus, maar kan prachtig uitpakken. Net als het behoud en de herontwikkeling van De Kuip. Alles staat of valt met de financiële bijdrage van de gemeente en investeerders. Dus wie gaat de herontwikkeling van De Kuip betalen en exploiteren? Een belangrijke vraag voor supporters die hierop inhaakt: wat houdt Feyenoord er onder de streep aan over? Zij willen een garantie op het jaarlijks meespelen om het kampioenschap. Over de financiële haalbaarheid en wie wat gaat betalen werd echter met geen woord gerept tijdens de presentatie van het plan. En juist dát zal bepalen of dit daadwerkelijk een goed plan is, of slechts een mooie droom.

In ieder geval heeft RedDeKuip wel een prachtig renovatieplan klaarliggen dat ook zonder een grootschalig Feyenoord-city financierbaar is en kan zorgen dat Feyenoord de begroting flink kan opkrikken. We gaan de vergelijking dan ook graag aan!

Bron: versbeton.nl/2016/04/de-presentatie-van-het-ultieme-feyenoord-city/ (door Robin van Holst)

Terug naar boven

Column: Déjà vu

29-05

Het nationale Koning Boudewijnstadion in Brussel is misschien een dagje ouder, maar heeft net als De Kuip wat gedateerde details die eenvoudig op te lossen. Renovatie werd in België als geen optie beschouwt, maar er lijkt een alternatief opgestaan wat beter is dan nieuwbouw.

Deze Column verscheen ook op lunaticnews.nl, waarbij een aantal parallellen zijn met de situatie in Rotterdam.

KBVB probeert gemeenschap op te laten draaien voor kosten

Net als in Rotterdam probeert het KBVB in Antwerpen om de gemeenschap op te laten draaien voor hun megalomane project. Uiteraard komt de multifunctionaliteit van het stadion aan de orde, want elk modern stadion moet tenslotte aan ieders gerieven voldoen. Waar in het Rotterdam de belofte van de ‘EO-jongerendag’ de kar trok is het in het virole en kunstzinnige Antwerpen uiteraard de kunst die de gemeente zover moet krijgen om “een flinke duit” uit het zakje van de overheid te kloppen voor een nieuwbouw-project dat zo’n 250 miljoen euro moet gaan kosten: “Bedoeling is dat de parking ook gebruikt wordt door pendelaars en bezoekers van het tentoonstellingspark.”

Het stadionproject van BAM/Ghelamco wordt geschat op 250 miljoen euro, volledig gefinancierd door de privé. Maar het project zal ook de overheid een flinke duit kosten. De Stad Brussel en het Brussels Gewest zullen niet alleen voor de toegangswegen en het park betalen, maar ook voor de grote parking die onder het stadion zou komen. Dat bevestigt het kabinet van minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD).

“Vanhengel tovert een paars-wit konijn uit zijn hoed”, reageert oppositielid Johan Van den Driessche (N-VA). Hij ondervroeg de regering over het stadiondossier in het parlement. “De Brusselaars zullen mee betalen en dat terwijl altijd is volgehouden dat de overheid geen geld in het stadion zou steken.”

“Er gaat inderdaad geen geld naar de bouw van het stadion”, klinkt het bij Vanhengel. “Wel naar de parking maar die zal dan ook niet alleen dienen voor het stadion. Die moet Parking C vervangen en zal dus ook het tentoonstellingspark bedienen. Ook is het de bedoeling om de metro verlengen en er een overstapparking van te maken.”

Bron: Brussels Nieuws

Grote groep reddende engelen schiet te hulp

Net als in Nederland stuit een dergelijk megalomaan project natuurlijk op veel weerstand. In de moderne wegwerpmaatschappij is er steeds meer sprake van duurzaamheid en hoewel de KBVB mensen natuurlijk graag doet geloven dat nieuwbouw duurzamer is, is dat natuurlijk klink-klare onzin: Recycling is de meest duurzame oplossing en wat dat betreft val je als KBVB’er natuurlijk ook nog eens in de boter: Recycling is veel goedkoper dan iets nieuw maken. Het is natuurlijk niet zo interessant om te zeggen dat je een stadion hebt gerenoveerd tegen je rijke vriendjes dus wat doe je dan: Afschieten. Of zoals een KBVB’er liet optekenen: “Schepen Courtois reageert dat de studie niets voorstelt en dat de plannen om het Koning Boudewijnstadion te renoveren dood en begraven zijn”.

Renovatie drie keer goedkoper dan nieuwbouw

Vele-vele-vele clubs kiezen ervoor. Maar de volgende cases zijn pas echt interessant: Liverpool kiest ervoor, Barcelona kiest ervoor, Real Madrid kiest ervoor, het Nederlands Olympisch Comité kiest ervoor, zelfs het WK-comité in Brazilië koos ervoor: Renovatie. Het is duurzamer, levert hetzelfde exploitatie-programma op, behoudt de status, kost je minder aanpassingen aan de infrastructuur, het is sneller klaar, het geeft je een ‘gefaseerde’ optie en last but not least: Het is veeeeel goedkoper dan nieuwbouw. Een trend in de voetbalwereld waar we niet meer omheen kunnen. Als de meest succesvolle club van Europa: Barcelona, met hun oude gare stadion kiest voor renovatie omdat ze anders hun positie bovenaan de lijst kwijt kunnen raken dan weet je een ding zeker: Aan de top blijven is moeilijker dan aan de top komen, bij gebrek aan eigen visie: wil je de top halen moet je de top kopiëren! En dus:

De renovatie van het Koning Boudewijnstadion is wel mogelijk. Dat blijkt uit een studie van het West-Vlaamse architectenbureau Goedefroo + Goedefroo, die het nieuwe stadion van Zulte-Waregem aan het bouwen zijn. De renovatie van het Boudewijnstadion zou trouwens maar een jaar duren en “maar” 110 miljoen kosten.

Officieel moet het Koning Boudewijnstadion tegen 2020 plaats ruimen voor woningen, winkels en kantoren in het grote Neo-project dat Brussel op de Heizelvlakte wil zien verrijzen. Maar architect Sven Goedefroo, die samen met zijn broer Gunnar en hun team de studie tekenden, zijn het daar niet mee eens. ‘Het huidige stadion mag dan uit de tijd zijn, het biedt nog flink wat troeven én – belangrijker nog – het staat er al’, zegt architect Sven Goedefroo. In opdracht van wie het bureau werkt, dat wil (en mag) het duo niet bekendmaken: de opdrachtgevers willen vermijden dat het nieuws politiek wordt gerecupereerd. ‘Dit project moet op zijn architecturale merites worden beoordeeld.’

Het prijskaartje ervan? Circa 110 miljoen euro. ‘We zetten maximaal in op kostenefficiëntie en op hergebruik van materiaal, wat ook de ecologische voetafdruk ten goede komt’, zegt Gunnar Goedefroo. Hij wijst erop dat er geen extra verkeersinfrastructuur nodig is en dat alles voldoet aan de stedenbouwkundige vereisten.

Bron: Nieuwsblad.be

Net als bij Feyenoord is renovatie maar liefst drie (!) keer goedkoper dan nieuwbouw en het levert exact hetzelfde programma op. Voetbal draait niet om stadions. Voetbal draait om sport en emotie. Mensen betalen dus niet voor een stadion, mensen betalen om voetbal te kijken. Om hun club te steunen. Het is bij ons net als in België perfect mogelijk dezelfde faciliteiten, en dus luxe, te creëren. De prijskaart van luxe wordt bepaald door de vorm, het “unique selling point” van een stadion. We hoeven niemand te vertellen dat een nieuw stadion op dat vlak nooit zo hoog scoort als een oud stadion. Nieuwe stadions zijn namelijk allemaal hetzelfde. Dezelfde vorm. Dezelfde C-waarde. Dezelfde oppervlaktes. Dezelfde saaie betonnen ruimten. Dezelfde parkeergarage. Iets wat breed verkrijgbaar is, is geen geld waard en schaadt uiteindelijk de bevolking voor wie het stadion eigenlijk bedoeld is. En dus gaat er in België hetzelfde gebeuren als we in Rotterdam hebben gezien. De gemeente eist een second opinion van de plannen.

Let wel: Nieuwbouw hoeft niet per definitie slecht te zijn. De vraag is: Is nieuwbouw beter als renovatie. Het antwoord daarop is simpelweg: Nee. Het levert niet meer op aan inkomsten, kost de samenleving enorm veel geld, heeft een gigantische ecologische belasting, het is niet duurzaam, binnen no-time bouwt iemand anders iets beters en wellicht het allerbelangrijkste: Het is te duur. Veel en veels te duur.

Tenzij je natuurlijk een nieuw stadion gaat bouwen dat veel en veel kleiner is dan je huidige stadion, maar dat moet natuurlijk wel passen bij de club waar je het voor bouwt. Met schaarste stijgen tenslotte de prijzen tot fenomenale hoogtes. De Romeinen wisten het tweeduizend jaar geleden al: Panem et circenses, “geef het volk brood en spelen”. Gratis brood en spelen om de mensen tevreden te houden. Dat is dus wat anders dan 1000 euro voor een seizoenkaart rekenen zodat je het volk buiten je stadion kan houden, want dat is wat een schaarstemodel uiteindelijk doet: De vraag bepaald de prijs van het aanbod.

Bron: lunaticnews.nl/stadionplannen/deja-vu-2/

Terug naar boven

Nu BAM is afgevallen, is het logisch dat de partij die tweede werd in beeld komt

27-05

Diverse fracties in de Rotterdamse gemeenteraad maken zich ernstige zorgen over de gang van zaken rond de komst van een nieuw of gemoderniseerd onderkomen voor Feyenoord. ''Het is me volstrekt onduidelijk wie er nu precies de leiding heeft over dit project'', stelt D66-raadslid Jos Verveen.


''We horen steeds verschillende verhalen uit verschillende geledingen. Heel zorgwekkend'', vervolgt hij in het Rotterdams Dagblad. Dat er nog niet met Red de Kuip gesproken is, bevreemdt hem ook. Verveen heeft het gevoel dat Feyenoord koste wat kost niet met hen om tafel wil. ''Dat komt op mij niet erg professioneel over. Ik heb de indruk dat ze het organisatorisch niet op orde hebben. En dan is het lastig zaken doen.''

Morgen zal er op verzoek van Leefbaar Rotterdam gedebatteerd worden over het Kuip-dossier. Oppositiepartij SP steunt die actie. ''We horen niets en dat is nu juist het probleem. Het is stil aan de overkant'', zegt fractievoorzitter Leo de Kleijn. Ook hij verwacht een kans voor Red de Kuip. ''Nu BAM is afgevallen, is het logisch dat de partij die tweede werd in beeld komt.''

Terug naar boven

Joan Smal in gesprek met Rijnmond

22-05

Terug naar boven

Nieuws

Wie zijn wij?

Aangesloten bedrijven

Besix

Ruim 100 jaar geleden is BESIX opgericht door twee Nederlandse jongens, Charles en Jacques Stulemeijer. Via de “Belgische Beton Maatschappij” is dat BESIX geworden.

Na 80 jaar heeft BESIX zich opnieuw in Nederland gevestigd, eerst in Breda, maar kort... Lees verder »

Croon

Al meer dan 135 jaar is het bedrijf Croon Elektrotechniek niet meer weg te denken uit de top van de Nederlandse installatiebranche. We staan aan de basis van vele technologische ontwikkelingen. We zijn verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische... Lees verder »

Hypercube

Hypercube is sinds 1 januari 2000 als adviesbureau actief in sport, openbaar vervoer en maatschappelijke kosten-baten analyses. Het Utrechtse kantoor is als geen ander in staat om de wisselwerking aan de oppervlakte te brengen tussen sportieve prestaties... Lees verder »

IOB

IOB is een onafhankelijk ingenieursbureau dat bijdraagt aan de bebouwde omgeving van morgen. Hierbij is geen opdrachtgever te groot en geen project te klein. Door vakmanschap uit te dragen, enthousiast en duidelijk te zijn moet IOB een toonaangevend ingenieursbureau... Lees verder »

Mammoet

Mammoet staat al meer dan twee eeuwen bekend om de innovatieve oplossingen en het beste materieel. Mammoet is vooral gebouwd op het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons hebben.
Dat vertrouwen inspireert 5.000 Mammoet professionals om hun werk elke dag... Lees verder »

Molenaar & Co

Molenaar & Co architecten, luidt onze naam. We hadden ook voor architecten en restauratoren kunnen kiezen want vanaf onze oprichting ontwerpen en restaureren we al, en met evenveel toewijding. Molenaar & Co architecten is in ruim 25 jaar geworden... Lees verder »

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Wij danken:

 • Jana & fr12 voor de foto's van de huidige Kuip.
 • Robin voor het ontwikkelen van de website.
 • DPI voor de impressies van de vernieuwde Kuip.